Werkgroepen en activiteiten

De parochiele werkzaamheden worden onderverdeeld in werkvelden. Er zijn vijf pastorale werkvelden en een algemeen dienstverlenend werkveld.  

In ieder van de werkvelden zijn er contactgroepen. Wilt u meer weten over een werkgroep neem dan contact op met de contactpersoon van een werkgroep of met het parochiesecretariaat.
In de pastoraatgroep is er voor ieder werkveld een portefeuillehouder. Ook met hem of haar kunt u contact opnemen

Profielen werkgroepen
Daarnaast zijn van twaalf werkgroepen uitgebreide profielen beschikbaar. In deze profielen onder meer het doel, het aantal vrijwillige uren en de bestaande vacatures.
Een overzicht van deze profielen kunt u opvragen bij het parochiesecretariaat. 

 

Liturgie (vieren)

Catechese (leren)

Diaconie (solidair zijn)

Gemeenschapsopbouw, oecumene en communicatie (contact onderhouden)

Algemene dienstverlening