Liturgie (vieren)

Overzicht van werkgroepen en activiteiten

 

kerngroep
liturgie

gebedsvieringen

MTV

gezinsvieringen
6-12 jaar
met ouders

ziekencommunie

gezamenlijke ziekenzalving

 cantorgroep

gemengd koor
(25-75 jaar)

klein gemengd koor

Schola Aloysii

mixtuur
(20-60 jaar)

 

kinderkoor
(6-12 jaar)

lectoren 

misdienaars en acolyten

collectanten

kostersteam

 


Aanspreekpunt liturgie binnen de pastoraatgroep: Sander Funcke.

Kerngroep liturgie

De kerngroep stimuleert de activiteiten op het gebied van de liturgie, zorgt jaarlijks voor een evaluatie, voor een programma voor het volgende seizoen en voor een ontwikkelplan.
Contactpersoon: Sander Funcke

Cantorgroep

De cantores luisteren de viering per toerbeurt op als er geen koor aanwezig is.
Contactpersoon: de heer Frans Saarberg

Gemengd Koor (25-75 jaar)

Het repertoire van het Gemengd koor bestaat uit Nederlands en Latijn/Gregoriaans.
Ongeveer twee keer per maand verzorgen de dames en heren van dit koor de zang bij een weekendviering. Daarnaast zingt het koor enkele malen per jaar samen met Mixtuur in vieringen voor de hele parochie. Nieuwe leden zijn altijd welkom! De repetitie is op maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Contactpersoon: de heer Hans Keller

Klein gemengd koor

Het Klein Gemengd Koor verzorgt voornamelijk rouw- en trouwdiensten.
De repetitie is elke tweede woensdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.
Contactpersoon: mevrouw Siny van Oostrum

Schola Aloysii

Dit koor bestaat voornamelijk uit heren van het Gemengd Koor.
Elke tweede zondag van de maand ondersteunen zij de viering met Gregoriaanse gezangen.
Contactpersoon: de heer Bas van Oostrum

Mixtuur (ca 20-60 jaar)

Mixtuur is één van de koren van onze parochie. Het koor is als jongerenkoor opgericht op moederdag 9 mei 1969. Het koor heeft momenteel 25 leden met een leeftijd van gemiddeld 44 jaar. Sebastian Holz is onze dirigent, Wim Does is onze organist en pianist. Beiden hebben een professionele muzikale opleiding gevolgd.
We repeteren iedere donderdagavond van 20:15 -uur tot 21:45 uur. Daarna drinken we koffie of thee en praten we bij.
Ons repertoire bestaat onder andere uit `moderne Nederlandstalige kerkmuziek`; met teksten van bijvoorbeeld Huub Oosterhuis en muziek met meerstemmige koorpartijen van Antoine Oomen, Tom Löwenthal, Bernard Huijbers, André Telderman, Henny Vrienten e.a.. Verder kent ons repertoire een aantal liederen in het Engels, Duits en zelfs Russisch ..

Met enige regelmaat organiseert Mixtuur projecten. In een projectperiode zijn mensen die van zingen houden, welkom om gedurende een week of 6 met Mixtuur mee te repeteren.
Heb je zin om mee te zingen, kom dan eens naar een repetitie. Neem van te voren even contact met ons op door of te bellen met Maaike Hart (030-6343099) of door een mail te sturen aan Mixtuur, via: info@koormixtuur.nl

We repeteren in de Aloysiuskerk en op de koorzolder van de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan 4 in Utrecht
We hebben ook een eigen website, www.koormixtuur.nl en een Facebookpagina, www.facebook.com/koormixtuur . Neem ook daar gerust een kijkje.
Contactpersoon: Maaike Hart.

 

Kinderkoor (6-12 jaar)
Kinderen van 8 jaar tot 12 jaar kunnen meezingen in het Kinderkoor.
Het koor zingt tijdens de maandelijkse gezinsvieringen en tijdens de extra gezinsvieringen op paaszondag en Kerstavond.Ook op Goede Vrijdag en op het feest van de Eerste Communie zingen de kinderen uit volle borst!.
De repetitie is op maandagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur (behalve schoolvakanties!)
Contactpersoon: Relinde Tax

Gezinsvieringen

Maandelijks is er een gezinsviering voor gezinnen met jonge kinderen.
Contactpersoon: mevrouw Relinde Tax.

Gebedsvieringen

In de maanden september t/m juni is er elke woensdagavond om 19 uur een kleine viering in de Antoniuskapel. Iedereen is er welkom. Voor wie dat wil is er na afloop ontmoeting met koffie en thee.
Contactpersoon: Tine Esselink - t.esselink@casema.nl

Muzikaal Thema Vesper (MTV)

Om de maand is er op de tweede zaterdag van de maand een MTV. Religieuze muziek staat hierin centraal, uitgevoerd door afwisselend een bijzonder ensemble, solisten en/of meerdere muziekinstrumenten. Vaak is er ook een kleine overweging. Aanvang: 18.00 uur.
Contactersoon: Sebastiaan Holz.

Ziekencommunie

Contactpersoon: de heer Nico Harmsen

Gezamenlijke ziekenzalving

Jaarlijks in de maand september is er gelegenheid om mee te doen aan de gezamenlijke ziekenzalving..
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat

Lectoren

De lectoren verzorgen per toerbeurt de lezingen tijdens de weekendvieringen en assisteren bij het uitreiken van de Communie. De lectoren komen driemaal per jaar bijeen om de beurten te verdelen en zich te bezinnen op een liturgisch thema of bijbeltekst. Ook wordt er geoefend met het lezen van de verschillende teksten
Contactpersoon: Carine Schots.

Misdienaars en acolyten

Kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan kunnen misdienaar worden. Ze zijn dragers van kaarsen, doen een deel van de collecte en assisteren bij het klaarmaken van de tafel. De acolyt is als ceremoniemeester onmisbaar tijdens de vieringen.
Contactpersoon: Ramón Noomen.

 

Collectanten

De collectanten zorgen voor het innen van de materiële gaven die de kerk zo hard nodig heeft.
Op feestdagen leiden ze onder andere de communiegang in goede banen.
Contactpersoon: Heer H. Oude Groen

Kostersteam

Beheren, versieren, bewaken van de kerk; het klaarzetten van alle benodigdheden voor de eredienst;
de kosters zijn een onmisbare schakel.
Contactpersoon: dhr. Frans Saarberg.