Catechese (leren geloven)

Overzicht van werkgroepen en activiteiten

 

JEUGD

Eerste Communie 2018
Het Eerste Communieproject bestaat uit ongeveer tien bijeenkomsten. Samen gaan de kinderen op reis en ontdekken Jezus, waarom Hij het laatste avondmaal heeft gevierd en waarom wij dat nog steeds doen! Het project is vooral geschikt voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool. 
De voorbereiding start na de Kerstvakantie, de meeste bijeenkomsten zijn op zondagochtend om 9.30 uur tijdens de Eucharistieviering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Werkgroep Eerste Communie via het mailadres communieproject@gmail.com

Tussen communie en vormsel (covo)
Covo is voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan, maar nog niet zijn gevormd. Zij zitten dan in groep 5, 6 en 7 van de basisschool. In groep 4 zijn zij intensief voorbereid op de eerste communie. Daarna duurt het drie jaar voordat zij in groep 8 worden uitgenodigd voor het vormsel. De covo overbrugt die drie jaar tussen de eerste communie en het vormsel met een eigen programma voor deze groep.
Het ene jaar gaat het over de kerkelijke feesten: Sint Franciscus, Sint Maarten, advent / Kerstmis, carnaval / Aswoensdag / veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren.
Het volgende jaar gaat het over personen uit het Oude Testament: Noach, Abraham, Mozes, Ruth, David & Goliath en de profeet Amos.
Daarna is er een jaar over symbolen en rituelen in de kerk. Dat doen we aan de hand van onze zintuigen: geuren, kleuren, horen, beweging, licht & donker en voelen.
Na die drie jaar beginnen we weer van voor af aan.
De bijeenkomsten zijn 7x per jaar op vrijdagavond van 19.00-20.15 uur. De avonden hebben een thema en de activiteiten zijn leerzaam, speels en creatief. Sommige kinderen herinneren hun ouders eraan dat ze weer naar de covo-groep willen omdat ze het zo leuk vinden!
Voorbeeld van een avond (thema ‘geuren’): introductiespel – gesprek over geuren – geuren in het dierenrijk – in de kerk wierook aansteken met toelichting daarbij – lied bij de wierook zingen – pauze met iets te drinken – kinderen raden met de ogen dicht wat zij in verschillende bekertjes ruiken.
Contactpersoon: Astrid Poorthuis
Aanmelden via covo@live.nl

Vormsel 2018
Het betreft dit jaar de kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2005 en 1 oktober 2006. Alle kinderen uit deze groep krijgen, mits zij bij de parochie ingeschreven staan,  een uitnodiging.  
De voorbereiding vindt op verschillende plaatsen in de Sint Martinusparochie plaats.

Volwassenencatechese

Leesgroep Avinoe, Onze Vader
Het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons leerde, was geen totaal nieuwe creatie. Het ontstond in de joodse gebedstraditie en draagt een joods mensbeeld en Godsbeeld. Deze boeiende geschiedenis wordt uiteengezet in het boekje 'Avinoe' en biedt verrassende informatie over de rijke inhoud van het Onze Vader.
In vijf dinsdagavonden lezen en  bespreken we het boekje Avinoe..
Per avond bespreken we  één of twee hoofdstukken aan de hand van werkvragen.
7 november 2017:  Hoofdstuk 5 en 6 De thema’s van het Onze Vader
12 december: Hoofdstuk 3 en 4 Het Onze Vader in het tweede testament / vergelijking van teksten
9 januari 2018: Hoofdstuk 1 Over het Joodse bidden
6 februari:  Hoofdstuk 2 Enkele Joodse gebeden
6 maart: Terugblik op hoofdstuk 5 en 6 met één van de auteurs Prof. Dr. Marcel Poorthuis

Ter voorbereiding leest u per keer circa 40 bladzijden en denkt u na over de bijbehorende werkvragen. De werkvragen voor de eerste bijeenkomst krijgt u twee weken van te voren opgestuurd.
De bijeenkomst is als volgt opgebouwd. U krijgt een korte introductie op het betreffende hoofdstuk. Daarna bespreekt u in twee- of drietallen het gelezen hoofdstuk en de bijbehorende werkvragen. We sluiten de avond af met een nabespreking van de belangrijkste gesprekspunten en een vooruitblik naar de volgende bijeenkomst.

Gegevens:
Gespreksleiding: Hans Poorthuis
Bijeenkomsten: dinsdagavonden 20:00-21:30 uur
Plaats: parochiecentrum Aloysius, Van Ostadelaan 4, Utrecht
Boek: Marcel Poorthuis en Theo de Kruijf, Avinoe Onze Vader, De joodse achtergronden van het Onze Vader. Uitgeverij Adveniat, Baarn – via secretariaat Martinus te verkrijgen.
Kosten: geen verdere kosten
Tijdsbesteding : lezen en voorbereiden kost circa 2,5 uur per avond.
Opgeven: voor 10 oktober bij het pastoraal centrum Martinus, info@stmartinusutrecht.nl

 

Huwelijksvoorbereiding
Bij melding aan het parochiesecretariaat wordt in overleg met het bruidspaar door een lid van het pastoraal team bekeken wie de voorbereiding zal verzorgen. Uitgegaan wordt van twee avonden, die gepland staan op:
13 en 27 maart 2018.

Doopcatechese (Martinusbreed)
Voor ouders die hun kind willen laten dopen bestaat de mogelijkheid om zich te verdiepen in het sacrament van het doopsel. Bij melding aan het parochiesecretariaat wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de gezamenlijke doopvoorbereiding (die geldt voor onze hele parochie). De gemeenschappelijke doopvoorbereidingen vinden, op onze locatie (Aloysiuskerk) plaats op: 
6 en 20 november 2017
12 en 26 februari 2018
16 en 30 april 2018
5 en 19 juni 2018
De datum en plaats van de doopviering zelf wordt hierna in overleg met de ouders vastgesteld.

INFORMATIE:

Aloysiuskerk
Pastoraal Centrum
Adriaen van Ostadelaan 4
3583 AJ Utrecht 
tel. 030 – 2515775
secretariaat@parochieutrechtoost.nl