Pastoraatgroep

 

Was vroeger de pastoor of een pastoraal werk(st)er het aanspreekpunt van de parochie, tegenwoordig is er een groep parochianen, die deze centrumfunctie overneemt. Dat is de pastoraatgroep, die mag rekenen op begeleiding, inspiratie en toerusting door het pastoraal team. Een pastoraatgroep is het gezicht, de oren, de mond en de ogen van een parochiegemeenschap. Zij heeft een sleutelpositie binnen het geheel van het pastoraal beleid van een parochie. 

In het werk van de pastoraatgroep ligt de nadruk op de co÷rdinatie van de pastorale activiteiten van de parochie. Deze activiteiten komen voort uit het pastorale beleidsplan dat onder leiding van het pastoraal team voor het parochieverband is ontwikkeld. 

In de locatie Aloysiuskerk vormen wij de pastoraatgroep, met ieder een aandachtsveld.

Jan Uijtewaal:
Lid pastoraatgroep met speciaal aandachtsveld parochieopbouw. Binnen de liturgie contactpersoon voor Groot Gemengd Koor en Collectantencollege.

Ineke Malsch:
Lid pastoraatgroep met speciaal aandachtsveld catechese. 

Sander Funcke
Aandachtsveld liturgie.en contactpersoon naar parochiebestuur. Binnen de liturgie contactpersoon voor Mixtuur en de lectoren.

 

Graag bieden we u een kijkje in onze seizoensagenda als pastoraatgroep:

- Regelmatig overleg en contact met het secretariaat en pastoraal team
- Om de maand overleg met de locatieraad
- Minimaal jaarlijks contact met alle werkgroepen
- Vrijwilligers zoeken voor werkgroepen en de continu´teit waarborgen
- In overleg met pastoraal team en werkgroepen opstellen jaaractiviteitenplan en brochures
- Namens de parochie acte de presence geven bij bijzondere gelegenheden (van vrijwilligers)
- Meedenken over het liturgisch rooster
- Rooster maken en schrijven van artikeltjes voor Mededelingenblad 
- Regelmatig publiceren in MartinusMagazine over locatieactiviteiten
- Contact met de pastoraatgroepen en andere werkgroepen van de Martinusparochie
- Voor en na de zondagsviering bereikbaar zijn voor persoonlijk contact met parochianen.
- En nog veel meer dingen regelen en vragen beantwoorden die op ons afkomen.

Op zondagochtend is er (bijna) altijd een lid van de pastoraatgroep aanspreekbaar vanaf een kwartier voor de viering tot een kwartier erna. Ook kunt u ons bereiken via secretariaat@parochieutrechtoost.nl