St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

18 NOVEMBER  T/M  26 NOVEMBER 2017

 

GEBRUIK JE TALENTEN!
Als wij Jezus in het evangelie horen zeggen: ’’Gebruik je talenten’’, dan zijn wij geneigd dat op te vatten als : ’’Doe je best om het beste uit je te halen’’. En natuurlijk zou iedereen dat moeten doen. Als je dan maar het beste verstaat als: datgene wat ons, mensen, en de hele schepping harmonie en vrede brengt. Want dat bedoelt Jezus. Waarbij Hij dan ook weet dat niet iedereen daar dezelfde invloed op heeft. Niet iedereen heeft immers hetzelfde aantal talenten om aan die vrede en harmonie te werken. Ik denk dat wij bijna allemaal moeten bekennen dat wij slechts één talent hebben. Als we die dan maar niet begraven, zegt Jezus. Want God houdt daar heus wel rekening mee. Hij kent ons toch! Maar Hij weet ook: kleine beetjes helpen. Laten wij daarom proberen in onze eigen omgeving liefdevol met elkaar om te gaan en, waar nodig, hulp en troost te bieden.
Pastor Oostendorp

PAROCHIEAGENDA
za 18 nov
18.00 uur Viering Zaterdagavond Anders
drieëndertigste zondag door het jaar
zo 19 nov
09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
ma 20 nov 
14.00 uur ouderensoos
20.00 uur tweede avond Op weg naar het Doopsel: pastor Westerveld
di 21 nov 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
20.00 uur communicatieavond: Hr. René Grotenhuis
wo 22 nov 20.00 uur Open Aloysius
do 23 nov 
13.30 uur pastoraal team Stad Utrecht
20.00 uur stuurgroep
vr 24 nov 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 25 nov 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Smits, cantor
vierendertigste zondag door het jaar
zo 26 nov
09.30 uur eucharistieviering: pastoor Huitink, Mixtuur
15.45 uur doop Olivier en Hugo Karst

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 19 nov:
Henny Scherrenberg-van Impelen.
Zo 26 nov: Joke de Bruin-de Haas; voor Olivier en Hugo Karst, die vanmiddag door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen.

COLLECTE
Afgelopen week bedroeg de collecte op zaterdag voor de geloofsgemeenschap € 24,60 en op zondag voor de Parochiële Caritas Instelling (de PCI) € 491,40.
Tijdens de vieringen in het weekend is er een collecte, bestemd voor onze geloofsgemeenschap.
Er is een extra deurcollecte voor de Nationale Jongerencollecte. Wij danken u voor uw gaven.

ZATERDAG AVOND ANDERS: VERTROUWEN
"Vertrouwen is goed, controle is beter". Tijdens het werk of het koken zal dat meestal een goede stelregel zijn, maar over het leven zelf heb je  nauwelijks controle. We proberen wel van alles te regelen, juiste voeding en beweging, vaccinaties en beveiligingsmaatregelen, maar uiteindelijk hebben we het niet zelf in de hand. 
Kunnen we ons dan in vertrouwen overgeven aan wie ons schiep? "Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem", zegt de psalmist (ps.37:5) en Jezus zegt "wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij" (Joh.14:1). We overwegen deze regels in de zaterdagavond anders viering van 18 november.
Om 18.00 uur in de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk.

BOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER FRANCISCUS
Paus Franciscus heeft ons voor de werelddag van de armen, zondag 19 november een boodschap meegegeven: Laten wij niet liefhebben met woorden, maar met daden. De brief ligt op de leestafel.

OPEN ALOYSIUS MET KERST
Net als vorig jaar zal de Aloysius rondom de Kerst weer open zijn.
Wilt u meedenken over de praktische zaken rondom deze opening?
Kom dan naar de avond op woensdag 22 november in het pastoraal centrum. De avond begint om 20.00 uur.
Van harte welkom!

ZATERDAG 25 NOVEMBER, VAN 10.00 TOT 13.00 UUR: LECTORENTRAINING IN DOMINICUSKERK
Alle lectoren uit geloofsgemeenschappen in Utrecht zijn welkom voor een lectoren-training in de Dominicuskerk. We gaan wat dieper in op de rol van de lector, maar vooral gaan we heel praktisch trainen: hoe draag je voorbeden voor en hoe lees je de verschillende soorten lezingen in vieringen. Hoe sta je, hoe gebruik je de microfoon, tot wie richt je je, enz. Aan de hand van een lijstje aandachtspunten gaan we aan de slag. Na afloop is er een eenvoudige broodmaaltijd met een kop soep. Aanmelden bij secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl.

FILMMIDDAG OP DE ROZENSTRAAT OP ZONDAG 26 NOVEMBER: 14.30 UUR
Kijken naar een film met een ‘spiritueel’ thema, met een korte inleiding vooraf.
Deze zondag draait de film: “DEPARTURES”. Met een korte inleiding door de filmcommissie.
Oscarwinnaar -Beste Buitenlandse Film 2009- DEPARTURES volgt de diepgaande en soms komische kennismaking van Daigo Kobayashi met de dood terwijl hij de wonderen, vreugde en betekenis van het leven ontdekt.
Plaats: Koffiekamer St. Augustinuskerk, Rozenstraat 1, Utrecht (naast de parkeergarage La Vie).

DONDERDAG 30 NOVEMBER: EXPOSITIE ‘LUTHER’, PAROCHIEBEZOEK CATHARIJNECONVENT
De tentoonstelling ’Luther’ toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van de invloedrijke reformator. Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek en nieuwe middelen laten een nieuw licht schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie.
De Utrechtse parochies organiseren een parochiebezoek met rondleiding aan de tentoonstelling ‘Luther’ op donderdagmiddag 30 november 14.00 uur. Aansluitend aan de rondleiding is verder bezoek aan Catharijne Convent mogelijk. Deelname maximaal 15 personen. Deelnamekosten €5 p.p., inclusief koffie/thee.
Opgave is vereist: info@stmartinusutrecht.nl of 030-2546147, tot en met 19 november.

KINDERKOOR ZOEKT HERDERS EN ENGELEN
Op zaterdag 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor het jaarlijkse Kerstspel op in de Aloysiuskerk.
Je kunt meedoen als je een beetje kan lezen (vanaf groep 3 t/m 8). Je krijgt altijd een rol als b.v. herder, engel, Maria of Jozef. Ook zoeken we kinderen voor het Driekoningenspel op zondag 7 januari om 9.30 uur.
Je mag natuurlijk ook met alle twee de spelen meedoen.
Er zijn nog 5 repetities, 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk.
Doe je mee? Of kom gewoon een keer kijken en meezingen. Laat per mail even weten dat je komt en waar je aan mee wilt doen: relindetaxsnelder@hotmail.com of Relinde: 030-2522273.
Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor), Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringen)

VOLKSKERSTZANG 2017
Op zondag 17 december vindt in de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht-Oost
de jaarlijkse Volkskerstzang plaats. Aanvang 16.00 uur. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd
om samen met de koren van de St. Martinusparochie klassieke en andere bekende kerstliederen
mee te zingen om op stemmige wijze het begin van de kerstperiode in te luiden.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van glühwein en limonade elkaar te ontmoeten
en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen. Zoals altijd is de toegang gratis.
Er wordt een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.

TEGENSLAG VOOR VILLA VREDE
Afgelopen dagen werd bekend dat de verhuizing van Villa Vrede van het Marcuscentrum in Hoograven naar het Rode Kruisgebouw aan de Koningsweg niet doorgaat. De gemeente Utrecht vindt dat er gezien de weerstand uit de buurt een nieuwe procedure voor de vergunningen moet worden gestart. Hiermee dreigen mensen zonder verblijfspapieren overdag op straat te geraken. We worden gevraagd om mee te denken over een oplossing en uiteraard te bidden voor de mensen die er komen en voor hen die in Villa Vrede werken.

ONDERDAK GEZOCHT
Opnieuw krijgt de parochie een dringende vraag om hulp bij het vinden van onderdak voor mensen zonder verblijfspapieren. Het gaat daarbij om mensen in Utrecht, die in een procedure voor een verblijfsvergunning zijn verwikkeld. Binnenkort komt een vrouw met haar kind op straat te staan. Hetzelfde staat ook twee mannen te wachten. Aanbiedingen voor hulp en meer informatie bij ds. Marieke Sillevis Smitt van de werkgroep “Iedereen onder dak”, e-mail: m.sillevis@protestant-utrecht.nl of Gerrit Jan Westerveld, gj.westerveld@tiscali.nl. 

 


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

11 NOVEMBER  T/M  19 NOVEMBER 2017

 

GEROEPEN OM TE DELEN
Met het delen van zijn mantel met een verkleumde bedelaar geeft Sint Martinus een beeld van heel zijn leven: hij
weet zich geroepen om te delen. Alleen zo ben je een goede leerling en navolger van Jezus Christus. Hij wist zich
geroepen en gezonden om de liefde van God, zijn Vader, te delen met alle mensen.
We zien het ook bij de eerste christenen, van wie Lucas vertelt in de Handelingen van de Apostelen. Zij deelden
niet alleen materiële goederen met elkaar, zodat niemand gebrek leed. Maar ze deelden ook geloof, hoop en liefde
met elkaar. Zij deelden ook vrede en vreugde. Niet alleen met elkaar, maar met alle mensen, juist ook met
zondaars, met zieken, armen en vluchtelingen. Net als Jezus Christus sloten ze niemand uit van hun liefde, van de
liefde van God.
pastor P. Rentinck

PAROCHIEKRONIEK
Op 2 november is in de leeftijd van 80 jaar overleden mevrouw Joke van der Horst-de Bie. Haar uitvaart heeft reeds plaatsgevonden. Mevrouw Van der Horst woonde voorheen aan de Homeruslaan 46. 

PAROCHIEAGENDA
za 11 nov
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor
tweeëndertigste zondag door het jaar
zo 12 nov
10.30 uur eucharistieviering: pastores Huitink, Martens en Westerveld: instapkoor
ma 13 nov 
14.00 uur ouderensoos
14.00 uur bijeenkomst met bisschop Mirkis: pastor Westerveld
di 14 nov 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
20.00 uur bestuursvergadering
vr 17 nov 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 18 nov 18.00 uur Viering Zaterdagavond Anders
drieëndertigste zondag door het jaar
zo 19 nov
09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Za 11 nov:
Jeannette Scholten.
Zo 12 nov: Loet Scherrenberg en zijn ouders; Joke de Bruin-de Haas; overleden ouders Koot-de Groot; Arie Verburg en Bets Verburg-van Breukelen; Guus van Putten; Ben Boerland; Nel Fonville-Verweij; Marie van Os-van Sonsbeek; Jeanne van Vliet-Mourits; Jan van Schip; Marthy van Kuik; voor mijn dierbaren. 
Zo 19 nov: Henny Scherrenberg-van Impelen.

COLLECTE
Afgelopen week bedroeg de collecte voor de geloofsgemeenschap € 290,35, op Allerheiligen € 35,60 en op Allerzielen € 95,25. De collecte voor de Willibrordzondag bracht € 173,70 op.
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte. Deze is op zaterdag bestemd voor onze geloofsgemeenschap en op zondag voor de Parochiële Caritas Instelling (de PCI).
Wij danken u voor uw gaven.

MARTINUSDAG 2017, ZONDAG 12  NOVEMBER ALOYSIUSKERK 10.30 UUR
De Martinusdag 2017 begint met een eucharistieviering en het St. Maarten kinderzangspel, dat door kinderen mmv het Paulus Kinderkoor wordt opgevoerd. Er is een kinderwoorddienst. Aansluitend, koffie met cake/koek en krentenbol met veel gelegenheid voor ontmoeting. Nieuw dit jaar is de uitreiking van de Pluim van Sint Maarten.
Deze pluim zal dit jaar op een moment tijdens ‘de koffie’ op de ‘hoed’ gestoken worden van mevrouw Henny van den Nagel, oprichtster van de Agneshuizen in onze stad.
Net als Martinus delen we met elkaar:
Inzameling van levensmiddelen i.s.m. voedselbanken, inzameling van jassen i.s.m. kledingbanken, 
collecte voor Caritas (PCI) – noodhulp in onze stad

VESPER, ZONDAG 12 NOVEMBER 16.30 UUR JOSEPHKERK
Op zondag 12 november om 16:30 uur zingt het Gregoriaans Koor Utrecht vespers in de St.-Josephkerk, Draaiweg 44. Het betreft hier de vespers die de Utrechtse bisschop Radboud in de 10e eeuw gecomponeerd heeft voor het feest van Sint Maarten.
Vooraf is er een inleiding op deze vesper. De toegang is vrij, collecte na afloop.

INSPIRATIEBOEKJE AFSCHEID NEMEN
In dit Inspiratieboekje staan oude rituelen en nieuwe vormen van troost centraal. Verhalen en voorbeelden uit de pastorale praktijk geven handvatten om als lokale geloofsgemeenschap present te zijn in het verdriet van mensen. Rouwdeskundigen als Marinus van den Berg, Daan Westerink en Joost Verhoef werken mee aan dit boekje, maar ook parochiepriesters als Jules Dresmé en de deken van Maastricht, John Dautzenberg. Kijk het in. Koop het bij de koster. Slechts € 2,-.

MAANDAG 13 NOVEMBER: ALS CHRISTEN IN GEWELDSITUATIES
We nodigen u uit voor een middagbijeenkomst met aartsbisschop Yousif Thomas Mirkis o.p. van Kirkuk/Irak. Hij zal met ons spreken over wat de mensen in Irak, en speciaal de christenen voor wie hij verantwoordelijkheid draagt, kunnen bijdragen aan een toekomst van hoop, een toekomst van vrede in Irak. Enkele maanden nadat deze dominicaan bisschop werd van dit Chaldeeuws katholieke bisdom, werd de hele regio overspoeld door een kleine 2 miljoen ontheemden die vanuit Mosul en omgeving ISIS ontvluchtten. Zijn hele arbeid is gericht op samenwerken met alle mensen van goede wil, en ook goed weten wie er in deze regio gevaarlijk “gek” zijn. De regeringen van Koerdistan en Bagdad rekent hij niet tot de mensen van goede wil. Hij ving 700 studenten-vluchtelingen op, zodat deze hun studie in Kirkuk konden voortzetten. Moslims, christenen, yezidi liet hij samenwonen: dat is werken aan toekomst.
Maandag 13 november, 14.00 – 17.00 uur, Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht.
Wilt u zich aanmelden via rvk@raadvankerken.nl of via gj.westerveld@tiscali.nl.
Na aanmelding krijgt u een recent artikel van bisschop Mirkis toegestuurd.

Vierde avond LEVEN MET KRACHT EN KWETSBAARHEID: ‘Depressief – en nu?’,
Dinsdag 14 november 20.00 uur Tuindorpkerk
Inleider Arjan Braam is werkzaam als psychiater bij Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg en  verbonden als bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en Psychiatrie’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Zelf schrijft hij ter introductie van deze avond: “Het woord ‘depressief’ heeft vandaag de dag veel betekenissen. Het kan gaan om een off-day of een dipje, maar ook om een toestand die acute aandacht behoeft van een psychiater. Wat noemt men tegenwoordig een depressie en hoe is het ontstaan van depressies te verklaren? Voor de meeste depressies zijn de vooruitzichten wel goed - maar hoeveel mensen leven met terugkerende depressies? Wat voor behandelingen zijn er beschikbaar?
Depressie en geloof worden op meerdere manieren met elkaar in verband gebracht. Werken geloofsovertuigingen depressie in de hand? Of dragen geloof en spiritualiteit bij aan herstel uit een depressie? Hoe komen religie, spiritualiteit en zingeving weer op de kaart in de geestelijke gezondheidszorg?“
U bent van harte welkom. Deelname is gratis. (Bij uitgang collecte voor de onkosten).
Dinsdag 14 november om 20.00 uur in de Tuindorpkerk  (ingang: Suringarlaan, zijingang. Vanaf 19.45 uur is er koffie.)
Wilt u gehaald worden? Autodienst: Tuindorpkerk: 2718671 of  06 43418210;  Pauluskerk: 0623316086

ZATERDAG AVOND ANDERS: VERTROUWEN
"Vertrouwen is goed, controle is beter". Tijdens het werk of het koken zal dat meestal een goede stelregel zijn, maar over het leven zelf heb je  nauwelijks controle. We proberen wel van alles te regelen, juiste voeding en beweging, vaccinaties en beveiligingsmaatregelen, maar uiteindelijk hebben we het niet zelf in de hand. 
Kunnen we ons dan in vertrouwen overgeven aan wie ons schiep? "Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem", zegt de psalmist (ps.37:5) en Jezus zegt "wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij" (Joh.14:1). We overwegen deze regels in de zaterdagavond anders viering van 18 november.
Om 18:00 uur in de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk.

ZATERDAG 25 NOVEMBER, VAN 10.00 TOT 13.00 UUR: LECTORENTRAINING IN DOMINICUSKERK
Alle lectoren uit geloofsgemeenschappen in Utrecht zijn welkom voor een lectoren-training in de Dominicuskerk. We gaan wat dieper in op de rol van de lector, maar vooral gaan we heel praktisch trainen: hoe draag je voorbeden voor en hoe lees je de verschillende soorten lezingen in vieringen. Hoe sta je, hoe gebruik je de microfoon, tot wie richt je je, enz. Aan de hand van een lijstje aandachtspunten gaan we aan de slag. Na afloop wordt een eenvoudige broodmaaltijd aangeboden met een kop soep.
Aanmelden bij secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl.

FILMMIDDAG OP DE ROZENSTRAAT OP ZONDAG 26 NOVEMBER: 14.30 UUR
Kijken naar een film met een ‘spiritueel’ thema, met een korte inleiding vooraf.
Deze zondag draait de film: “DEPARTURES”. Met een korte inleiding door de filmcommissie.
Oscarwinnaar -Beste Buitenlandse Film 2009- DEPARTURES volgt de diepgaande en soms komische kennismaking van Daigo Kobayashi met de dood terwijl hij de wonderen, vreugde en betekenis van het leven ontdekt.
Daigo Kobayashi is een getalenteerd cellist wiens orkest plotseling wordt ontbonden. Wegens geldgebrek besluit hij met zijn vrouw terug te keren naar zijn geboortedorp, waar hij door een onduidelijke advertentie per ongeluk bij een uitvaartondernemer terecht komt en wordt aangenomen. Hoewel zijn vrouw en zijn vrienden neerkijken op het werk dat hij doet, weigert Daigo zijn baan op te zeggen. Hij raakt steeds meer bedreven in de officiële rituelen en door de dagelijkse confrontatie met dood, begint hij eindelijk in te zien waar het in het leven werkelijk om draait.
Plaats: Koffiekamer St. Augustinuskerk, Rozenstraat 1, Utrecht (naast de parkeergarage La Vie).

DONDERDAG 30 NOVEMBER: EXPOSITIE ‘LUTHER’, PAROCHIEBEZOEK CATHARIJNECONVENT
De tentoonstelling ’Luther’ toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van de invloedrijke reformator. Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek en nieuwe middelen laten een nieuw licht schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar. 
De Utrechtse parochies organiseren een parochiebezoek met rondleiding aan de tentoonstelling ‘Luther’ op donderdagmiddag 30 november 14.00 uur. Aansluitend aan de rondleiding is verder bezoek aan Catharijne Convent mogelijk. Deelname maximaal 15 personen. Deelnamekosten €5 p.p., inclusief koffie/thee.
Opgave is vereist: info@stmartinusutrecht.nl of 030-2546147, tot en met 19 november.

KINDERKOOR ZOEKT HERDERS EN ENGELEN
Op zaterdag 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor het jaarlijkse Kerstspel op in de Aloysius Kerk.
Je kunt meedoen als je een beetje kan lezen (vanaf groep 3 t/m 8).
Je krijgt altijd een rol als bijvoorbeeld herder, engel, Maria of Jozef.
Ook zoeken we kinderen voor het Driekoningenspel op zondag 7 januari om 9.30 uur.
Je mag natuurlijk ook met alle twee de spelen meedoen.
De 6 repetities voor beide spelen zijn op maandag 13, 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk.
Doe je mee? Of kom gewoon een keer kijken en meezingen. Laat per mail even weten dat je komt en waar je aan mee wilt doen: relindetaxsnelder@hotmail.com of Relinde: 030-2522273.
Wij hopen je op maandag 13 november te zien tijdens de eerste repetitie op de A. van Ostadelaan 4.
Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor), Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringen)

VOLKSKERSTZANG 2017
Op zondag 17 december vindt in de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht-Oost
de jaarlijkse Volkskerstzang plaats. Aanvang 16.00 uur. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd
om samen met de koren van de St. Martinusparochie klassieke en andere bekende kerstliederen
mee te zingen om op stemmige wijze het begin van de kerstperiode in te luiden.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van glühwein en limonade elkaar te ontmoeten
en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen. Zoals altijd is de toegang gratis.
Er wordt een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.

KAMERPLANTEN OVER OF TE GROOT
Als u kamerplanten over hebt of planten hebt die uw woning ontgroeid zijn, kunt u ze op afspraak bezorgen bij Kees van Kuijk. Dan geven wij de planten een geschikte plaats in het parochiecentrum.
U kunt hierover bellen met Kees van Kuijk: 06-535522071.

KOPPELING GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE BLIJFT
Kerken die aangesloten zijn bij SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) mogen volgens het nieuwe regeerakkoord blijven rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Dat betekent dat wijzigingen door overlijden of verhuizen van kerkleden door een slim systeem worden doorgegeven aan de lokale kerken.

LAPTOP GEZOCHT
Een vluchteling die wil studeren zoekt een laptop. Aanbiedingen naar pastor Gerrit Jan Westerveld, tel. 030-2963078 of e-mail: gj.westerveld@tiscali.nl

OP WEG NAAR EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR KATHOLIEK UTRECHT
U hebt in het Magazine Tussentijds al kunnen lezen over de vormig van het centrale secretariaat voor de drie stadsparochies, in het pastoraal centrum van de Aloysiuskerk aan de van Ostadelaan.
Een en ander heeft alles te maken met de voorgenomen samenvoeging van de drie parochies, St.Ludgerus, St.Martinus en Salvator tot één parochie voor de stad Utrecht. Daar zullen niet bij horen de parochie Licht van Christus van Vleuten De Meern en ook niet de Gerardus Majella. Deze laatste parochie is overgenomen door de broeders van St. Jan.
Zoals u weet wordt op dit moment verkend welke kerken op termijn (en termijn betekent voor de een al vrij snel, voor de ander pas over jaren) zullen moeten worden gesloten en waar in de betreffende wijk pastorale steunpunten kunnen worden ingericht. Het is een harde boodschap, maar een noodzakelijke.  Echter, het sluiten van een kerkgebouw betekent zeker niet het afschrijven van de gemeenschap daar. Daarbij stelt de aartsbisschop zich op het standpunt dat dit proces uiterst zorgvuldig en in een gestadig, maar rustig tempo moet worden uitgevoerd. Monseigneur Eijk wil per kerk een besluit kunnen nemen gebaseerd op een inventarisatie van de vitaliteit van de gemeenschap waaronder aantal kerkgangers, aantal actieve vrijwilligers, de plaats in de wijk en dergelijke, alsook een aantal andere aspecten zoals de beheerskosten.
De parochiebesturen willen daarnaast ook kijken naar de eventuele gebruiksmogelijkheden van een te sluiten kerkgebouw door middel van exploitatie door derden, met het oog op de behoefte van de geloofsgemeenschap én de wijk. We doen dat in samenspraak met de gemeente.
Om het gehele proces goed te kunnen stroomlijnen, en om één lijn te kunnen trekken, is aan de aartsbisschop gevraagd om per 1 november jongstleden alle drie de parochiebesturen te ontheffen van hun functies en tezelfdertijd een “Personele Unie” in te richten. Juridisch betekent het dat de afzonderlijke parochies nog blijven bestaan waarbij de drie besturen hun taken en verantwoordelijkheden overdragen aan de Personele Unie, een soort interim bestuur, welke per parochie besluiten neemt, maar intern als één bestuur werkt.
Dat bestuur laat zich bijstaan door één algemeen en gezamenlijk secretariaat aan de Adriaen van Ostadelaan.
Vicevoorzitter van dat interim-bestuur is de heer Louis van Daalen uit Zwolle, die al verschillende kerkfusies heeft begeleid en die ook de stuurgroep de afgelopen jaren heeft voorgezeten. Bas Janssen blijft de penningmeester en Riet Blom van de Salvatorparochie zal met name personeelsbeleid gaan voeren. Frans Joosten zal de secretaris zijn. Een aantal vacatures zal nog worden ingevuld.
Zodra meer bekend is ten aanzien van de resultaten van de inventarisatie van de kerkgebouwen, zal het interim bestuur opnieuw bijeenkomsten beleggen in de verschillende geloofsgemeenschappen. Daarover wordt u nog uitgebreid geïnformeerd.
Als u ideeën of suggesties heeft ten aanzien van de kerkgebouwen, wilt u dat dan alstublieft kenbaar maken bij het algemeen secretariaat of een der bestuursleden? We zullen daar zeker naar luisteren en kijken.
Wij zijn onderweg, naar een nieuwe en andere toekomst voor katholiek Utrecht. Het lijkt een tocht door de woestijn, met zoeken, vallen en weer opstaan, maar het is wel een tocht ten leven; het zijn moeilijke tijden, maar u weet: De tijden dat zijn wij. We moeten, en we gáán het samen doen: werken aan Katholiek Utrecht voor de 21e eeuw.  Het bestuur heeft uw hulp en steun daar hard bij nodig, en samen hebben we daar Gods zegen bij nodig en de voortdurende werking van zijn Heilige Geest.

WIJZIGING SECRETARIAAT
Na een lange tijd van inventariseren, bespreken, harmonieus in elkaar steken, zullen per 1 november de parochiesecretariaten van de Ludgerus, de Salvator en de Martinus overgaan naar één centraal secretariaat Katholiek Utrecht, dat gevestigd wordt Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht,
tel 030-2546147. Werkzaam zijn daar de dames Margriet Simonis (van de Ludgerus), Marian van Kuijk (van de Martinus) en Bouwien Vermulst (van de Salvator). Het wordt één geheel en de werkzaamheden worden onderling toegedeeld. Vanaf 6 november is het kantoor van het Secretariaat Ludgerusparochie (Boerhaaveplein) overgeheveld naar de nieuwe locatie.
Het nieuwe E-mailadres luidt: secretariaat@katholiekutrecht.nl

 


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

4 NOVEMBER  T/M  12 NOVEMBER 2017

 

VERKONDIGERS VAN EEN BLIJDE BOODSCHAP
Maandag vieren we het feest van de H. Willibrord, de eerste bisschop van onze stad Utrecht. Hij is vanuit Engeland gekomen om ons te vertellen over het goede nieuws van God. Na hem zijn er velen geweest die het verhaal hebben door verteld. Daar mogen we dankbaar voor zijn en dat mogen we samen vieren. En nog steeds zijn er veel mensen die ons Gods verhaal blijven vertellen. Vandaag horen we wat er van die verkondigers wordt gevraagd en welke houding daarvoor nodig is. De profeet Maleachi en Jezus houden ons het voor. Dat moeten wij als pastor ons bijzonder aantrekken. Het verhaal gaat door, maar hoe in onze omstandigheden? Het evangelie mag niet als een zware last worden opgelegd, maar als een boodschap van bevrijding, van opluchting, een verhaal met perspectief, een boodschap waar mensen graag voor openstaan en met open oren naar luisteren in een pastorale houding van de goede Herder, die ons leidt naar een gelukkige toekomst van saamhorigheid en onderlinge verbondenheid. De Dom in Utrecht is er het symbool van.
Theo de Wit

PAROCHIEAGENDA
za 04 nov
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor
eenendertigste zondag door het jaar
zo 05 nov
09.30 uur eucharistieviering: pastor Smits, Schola Joseph kerk
ma 06 nov 
14.00 uur ouderensoos
20.00 uur eerste avond Op weg naar het Doopsel: pastor Westerveld
di 07 nov 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.45 uur gespreksgroep Avinoe
20.00 uur pastoraatgroep en locatieraad
wo 08 nov 20.00 uur redactievergadering Tussentijds
do 09 nov 13.30 uur pastoraal team Stad Utrecht
vr 10 nov 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 11 nov 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor
tweeëndertigste zondag door het jaar
zo 12 nov 10.30 uur
eucharistieviering: pastores Huitink, Martens en Westerveld: instapkoor

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Za 04 nov:
jaargedachtenis Chiel van Zijl; jaargedachtenis Henk Pot; Jan Philippen.
Zo 05 nov: jaargedachtenis Chiel van Zijl; jaargedachtenis Henk Pot; Henny Scherrenberg-van Impelen; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman; ouders Vierbergen-Oostveen; Piet Greve; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Wim van der Mark.
Za 11 nov: Jeannette Scholten.
Zo 12 nov: Loet Scherrenberg en zijn ouders; Joke de Bruin-de Haas.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor de geloofsgemeenschap € 367,90.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes. De eerste is bestemd voor onze geloofsgemeenschap en de opbrengst van de tweede collecte is voor de Willibrordzondag, de zondag voor de Oecumene.
Wij danken u voor uw gaven.

LEESGROEP AVINOE, ONZE VADER
Het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons leerde, was geen totaal nieuwe creatie. Het ontstond in de joodse gebedstraditie en draagt een joods mensbeeld en Godsbeeld. Deze boeiende geschiedenis wordt uiteengezet in het boekje 'Avinoe' en biedt verrassende informatie over de rijke inhoud van het Onze Vader. In vijf dinsdagavonden lezen en bespreken we het boekje Avinoe. De eerste avond is 7 november.
Informatie bij het pastoraal centrum Martinus, info@stmartinusutrecht.nl

FOLDER ST.MAARTENFESTIVITEITEN LIGT IN DE KERKEN
In onze kerken kunt u de folder met de festiviteiten rond de Sint Maartensviering in Utrecht meenemen. Rond de patroonheilige van de stad  is van 3 tot en met 12 november van alles te doen. De folder is ook te lezen op www.sintmaartenutrecht.nl.

MARTINUSDAG 2017, ZONDAG 12  NOVEMBER ALOYSIUSKERK 10.30 UUR
De Martinusdag 2017 begint op 12 november 10.30 met een gezamenlijke eucharistieviering in de Aloysiuskerk waarin een “instapkoor” zal zingen. Er is kinderwoorddienst. De eucharistieviering wordt afgesloten met het Sint Maarten kinderzangspel door de kinderen mmv het Paulus Kinderkoor. Aansluitend, koffie met cake/koek en krentenbol met veel gelegenheid voor ontmoeting.
Nieuw dit jaar is de uitreiking van de Pluim van Sint Maarten. Deze pluim zal dit jaar op een moment tijdens ‘de koffie’ op de ‘hoed’ gestoken worden van mevrouw Henny van den Nagel, oprichtster van de Agneshuizen in onze stad.
Net als Martinus delen we met elkaar:
-          Inzameling van levensmiddelen ism voedselbanken
-          Inzameling van jassen ism kledingbanken
-          collecte voor Caritas (PCI) – noodhulp in onze stad

VESPER, ZONDAG 12 NOVEMBER 16.30 UUR JOSEPHKERK
Op zondag 12 november om 16:30 uur zingt het Gregoriaans Koor Utrecht vespers in de St.-Josephkerk, Draaiweg 44. Het betreft hier de vespers die de Utrechtse bisschop Radboud in de 10e eeuw gecomponeerd heeft voor het feest van Sint Maarten.
Vooraf is er een inleiding op deze vesper. De toegang is vrij, collecte na afloop.

INSPIRATIEBOEKJE AFSCHEID NEMEN
In dit Inspiratieboekje staan oude rituelen en nieuwe vormen van troost centraal. Verhalen en voorbeelden uit de pastorale praktijk geven handvatten om als lokale geloofsgemeenschap present te zijn in het verdriet van mensen. Rouwdeskundigen als Marinus van den Berg, Daan Westerink en Joost Verhoef werken mee aan dit boekje, maar ook parochiepriesters als Jules Dresmé en de deken van Maastricht, John Dautzenberg. Kijk het in. Koop het bij de koster. Slechts € 2,-.

MAANDAG 13 NOVEMBER: ALS CHRISTEN IN GEWELDSITUATIES
We nodigen u uit voor een middagbijeenkomst met aartsbisschop Yousif Thomas Mirkis o.p. van Kirkuk/Irak. Hij zal met ons spreken over wat de mensen in Irak, en speciaal de christenen voor wie hij verantwoordelijkheid draagt, kunnen bijdragen aan een toekomst van hoop, een toekomst van vrede in Irak. Enkele maanden nadat deze dominicaan bisschop werd van dit Chaldeeuws katholieke bisdom, werd de hele regio overspoeld door een kleine 2 miljoen ontheemden die vanuit Mosul en omgeving ISIS ontvluchtten. Zijn hele arbeid is gericht op samenwerken met alle mensen van goede wil, en ook goed weten wie er in deze regio gevaarlijk “gek” zijn. De regeringen van Koerdistan en Bagdad rekent hij niet tot de mensen van goede wil. Hij ving 700 studenten-vluchtelingen op, zodat deze hun studie in Kirkuk konden voortzetten. Moslims, christenen, yezidi liet hij samenwonen: dat is werken aan toekomst.
Maandag 13 november, 14.00 – 17.00 uur, Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht.
Wilt u zich aanmelden via rvk@raadvankerken.nl of via gj.westerveld@tiscali.nl.
Na aanmelding krijgt u een recent artikel van bisschop Mirkis toegestuurd.

HERDERS EN ENGELEN GEZOCHT
Op zaterdag 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor het jaarlijkse Kerstspel op in de Aloysius Kerk. Je kunt meedoen als je een beetje kan lezen (vanaf groep 3 t/m 8).
Je krijgt altijd een rol als bijvoorbeeld herder, engel, Maria of Jozef.
Ook zoeken we kinderen voor het Driekoningenspel op zondag 7 januari om 9.30 uur.
Je mag natuurlijk ook met alle twee de spelen meedoen.
De 6 repetities voor beide spelen zijn op maandag 13, 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk.
Doe je mee? Of kom gewoon een keer kijken en meezingen. Laat per mail even weten dat je komt en waar je aan mee wilt doen: relindetaxsnelder@hotmail.com of Relinde: 030-2522273. Wij hopen je op maandag 13 november te zien tijdens de eerste repetitie op de A. van Ostadelaan 4. Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor), Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringen)

KOPPELING GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE BLIJFT
Kerken die aangesloten zijn bij SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) mogen volgens het nieuwe regeerakkoord blijven rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Dat betekent dat wijzigingen door overlijden of verhuizen van kerkleden door een slim systeem worden doorgegeven aan de lokale kerken.

KAMERPLANTEN OVER OF TE GROOT
Als u kamerplanten over hebt of planten hebt die uw woning ontgroeid zijn, kunt u ze op afspraak bezorgen bij Kees van Kuijk. Dan geven wij de planten een geschikte plaats in het parochiecentrum.
U kunt hierover bellen met Kees van Kuijk: 06-535522071.