St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

23 SEPTEMBER  T/M  1 OKTOBER 2017

 

VREDE EN GERECHTIGHEID
Met deze zondag sluiten wij de Vredesweek af. Al in het Oude Testament zien we, hoe vrede en gerechtigheid samen gaan: er is geen duurzame vrede mogelijk zonder gerechtigheid. De lezingen van deze zondag gaan beide over gerechtigheid. Heel duidelijk wordt dat God iets anders onder gerechtigheid verstaat dan wij mensen. In de eerste lezing laat de profeet Jesaja de HEER zeggen: Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten, mijn wegen niet uw wegen. Als we Gods wegen willen gaan, zullen we ons radicaal moeten veranderen.
pastor Piet Rentinck

PAROCHIEKRONIEK
Op woensdag 13 september is in de leeftijd van 90 jaar overleden mevrouw Dorothea Arnolda Maria (Doke) van Hellenberg-Hubar. Zij woonde verpleeghuis De Wijngaard in Bosch en Duin, voorheen aan de Rubenslaan. Haar uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.

Op 17 september is in de leeftijd van 87 jaar overleden de heer Antonius Franciscus Constantius Kocken (Ton). Zijn uitvaart is op woensdag 27 september a.s. om 13.00 uur in de Aloysiuskerk.
De heer Ton Kocken woonde Lamerislaan 20.

PAROCHIEAGENDA
za 23 sep
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor
vijfentwintigste zondag door het jaar
zo 24 sep
09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, Mixtuur; aansluitend nazit
ma 25 sep 
14.00 uur ouderensoos
20.00 uur tweede avond Op weg naar het Doopsel, pastor Smits
di 26 sep  
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
16.30 uur werkgroep lichtjestocht
19.30 uur lectorenvergadering
do 28 sep 13.30 uur pastoraal team Utrecht stad
vr 29 sep 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel
19.00 uur CoVo
za 30 sep 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp, cantor
zesentwintigste zondag door het jaar
zo 01 okt
09.30 uur eucharistieviering: pastoor Huitink, gemengd koor

In tegenstelling tot wat er in Tussentijds vermeld staat, zijn de eucharistievieringen zoals altijd op zaterdag om 18.00 uur en op zondag om 09.30 uur.

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Za 23 sep:
Gerrit Jan Scholten.
Zo 24 sep: Joke de Bruin-de Haas; Emmy en Lies Brenninkmeijer; Clemens Brenninkmeijer.
Zo 01 okt: jaargedachtenis Hanna Claassen-Paijens; Henny Scherrenberg-van Impelen; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; in herinnering Familie Engelen-Verkerk en hun kinderen.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor steun aan de inwoners van Sint Maarten € 587,10.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes.
De eerste collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap, de tweede collecte is de Vredesweekcollecte Pax Utrecht. Wij danken u voor uw gaven.

MAANDELIJKSE NAZIT
Elke maand is er na de viering een nazit, dan wordt er in kleine kring, liefst met de voorganger erbij, nagepraat n.a.v. de lezingen en overweging. We starten uiterlijk om 10.40 uur (zodat iedereen koffie/thee kan halen en zich naar de Ignatiuszaal – ‘’de achterste zaal’’ - kan begeven) en eindigen om 11.10 uur. Het is de bedoeling dat we met elkaar in gesprek gaan over wat opgevallen is aan de lezingen/overweging/liederen en gebeden, wat vraagtekens opriep of juist herkenning. Ook kunnen we er de actualiteit bij betrekken. Op 24 september zal pastor Rentinck met ons in gesprek gaan.

BEZOEK FORT VAN DE DEMOCRATIE WORDT UITGESTELD
Het geplande bezoek aan het Fort van de Democratie voor tieners op 24 september a.s. gaat niet door. In het voorjaar van 2018 kan het Fort-bezoek alsnog plaatsvinden.

FRANCISCUSVIERING
Op dinsdag 3 oktober 2017 om 19.00 uur wordt de jaarlijkse Franciscusviering gehouden in de Antoniuskapel van de St. Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4 in Utrecht. Het gaat om een wake op de avond van Franciscus’ sterven. We laten ons hierbij leiden door het verhaal van Thomas van Celano, de biograaf van Franciscus.
Iedereen van jong tot oud die deze dienst mee wil vieren is van harte welkom.
Deze viering wordt georganiseerd door de Utrechtse regio van de Franciscaanse Beweging.
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Er zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden om de kosten van de viering te dekken.
Iedereen wordt uitgenodigd om houdbaar voedsel mee te nemen voor degenen die noodgedwongen een beroep moeten doen op de plaatselijke voedselbank. Dit wordt vooraf aan de viering ingezameld.
Meer info bij Mia Maesen, e-mail:maesen.mia@franciscanessen.nl. Graag tot ziens op dinsdag 3 oktober.

ZATERDAG 7 OKTOBER: GEZINSVIERING SINT FRANCISCUS
Waarom vieren we op 4 oktober Werelddierendag? Dat gaan we horen in het verhaal van Sint Franciscus bij de gezinsviering op zaterdag 7 oktober van 18.00 tot 19.00 uur in de Aloysiuskerk . Kom je ook?
Je mag je liefste dierenknuffels meenemen. Het zou mooi zijn als veel kinderen de liedjes meezingen. We gaan hiervoor twee keer oefenen onder begeleiding van een echte dirigent op maandag 25 september en 2 oktober van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk, A. van Ostadelaan 4.
Je kunt meedoen, als je een beetje kunt lezen (vanaf groep 3 t/m 8).
Geef je hiervoor alvast op door een e-mail te sturen naar relindetaxsnelder@hotmail.com
Wij hopen je op maandag 25 september om 16.30 uur te zien tijdens de eerste repetitie of bij de gezinsviering op zaterdag 7 oktober.
Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor), Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringengroep).

KOPERPOETSERS GEZOCHT
Tweemaal per jaar komen er vier dames bij elkaar in het Pastoraal Centrum om het koper en zilver van de kerk te poetsen. De dames poetsen meestal op woensdagmorgen en hebben laten weten dat zij op zoek zijn naar versterking, en dat mannen natuurlijk ook van harte welkom zijn. Om met Kerstmis en Pasen het meest blinkend voor de dag te komen wordt er meestal eind november en eind maart gepoetst. Als u mee wilt helpen, kunt u zich aanmelden bij één van de kosters of bij het secretariaat.

STUUR EEN KAART-ACTIE PUUR OOST
De ondernemersvereniging Puur Oost, waar de Aloysiusgemeenschap lid van is, levert opnieuw een bijdrage aan het ‘De Stijl-jaar’. Er zijn drie ansichtkaarten ontworpen in De Stijl-sfeer in samenwerking met studenten van Nimeto, mbo opleiding voor creatieve ruimtemakers. De ondernemers en winkeliers van Utrecht Oost bieden de kaarten aan hun klanten aan met het verzoek die toe te sturen aan iemand die wel ‘een kaartje’ verdient of kan gebruiken. Onder de deelnemers op de achterzijde ziet u ook de St.Martinusparochie vermeld. Ook in de Aloysiuskerk zijn deze kaarten beschikbaar. Stuur of bezorg iemand een leuke en stijlvolle blijk van aandacht.

 


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

16 SEPTEMBER  T/M  24 SEPTEMBER 2017

 

BARMHARTIGHEID
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
We zeggen tegen God: doe maar met ons zoals wij met anderen omgaan.
Behandel me maar zoals ik anderen behandel
Ga maar met ons om zoals wij met elkaar, met collega’s,
met onze familie. met de buren, met vluchtelingen omgaan.
Een gevaarlijk gebed; Willen we dat wel echt?
Gelukkig is onze God barmhartiger dan wij.
Theo de Wit

PAROCHIEKRONIEK
Op 9 september is overleden mevrouw Truus van de Bildt-van Dieten. Haar uitvaart heeft reeds plaatsgevonden. Mevrouw van de Bildt woonde in zorgcentrum Zuilenstede aan de Perudreef.

PAROCHIEAGENDA
za 16 sep
18.00 uur Viering Zaterdagavond Anders
vierentwintigste zondag door het jaar
zo 17 sep
09.30 uur eucharistieviering: pastor De Wit, gemengd koor
ma 18 sep 14.00 uur ouderensoos
di 19 sep 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel
do 21 sep 10.00 uur koffiegroep
vr 22 sep 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel
za 23 sep 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor
vijfentwintigste zondag door het jaar
zo 24 sep
09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, Mixtuur; aansluitend nazit

In tegenstelling tot wat er in Tussentijds vermeld staat, zijn de eucharistievieringen zoals altijd op zaterdag om 18.00 uur en op zondag om 09.30 uur.

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 17 sep:
jaargedachtenis zuster Isidore Asbreuk; jaargedachtenis Annie van Nesselrooij-Salet; Henny Scherrenberg-van Impelen; Gérard en Jeannette Wijnen-Hockers; Joke de Bruin-de Haas; voor overleden familie Van Burik-Fransen en kinderen en voor Ahmad Ramou, die afgelopen week is overleden.
Za 23 sep: Gerrit Jan Scholten.
Zo 24 sep: Joke de Bruin-de Haas.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 254,55 en tijdens de Ziekenzalving € 50,00.
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte.
De opbrengst daarvan is bestemd voor steun aan de inwoners van Sint Maarten.
Wij danken u voor uw gaven.
Tijdens de jaarlijkse vredesweek (dit jaar van 16 t/m 24 september) is er in één van de weekends de Vredesweekcollecte Pax Utrecht. Deze wordt gehouden in het weekend van 23 en 24 september.

ST. MARTINUSPAROCHIE UTRECHT HELPT SINT MAARTEN
De St. Martinusparochie Utrecht is geraakt door de gevolgen van de orkaan die het leven van de inwoners van Sint Maarten helemaal op de kop heeft gezet. Wij willen hun nood delen en hulp bieden. In het weekend 16-17 september bestemmen wij de collecte in de vieringen voor steun aan Sint Maarten en ook zullen wij bidden om kracht voor de mensen die hun leven weer op moeten bouwen en treuren om verlies.
Ook is het mogelijk om een bijdrage per bank over te maken: NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v.
St. Martinus, diaconie. Samen met de opbrengst van de collecte in de kerken wordt het geld aan de hulporganisatie gestort.

VIERING ZATERDAGAVOND ANDERS: 'VISIOEN VAN VREDE'. 
We gaan in de viering op zoek naar de betekenis van visioenen in onze zoektocht naar vrede. 
Geloven we nog in visioenen? Inspireren ze ons nog en geven ze richting aan wat we denken, doen en zeggen? Zijn visioenen krachtige wapens tegen het kwaad en het cynisme? 
De bijbel staat vol visioenen als houvast voor het geloof in Gods toekomst die ons is beloofd. 
Wat zou de betekenis zijn van visioenen voor christenen in Syrië of in Zuid-Sudan? Zouden ze die stukken uit de Bijbel maar overslaan of juist beter lezen?
En wat is de betekenis van de visioenen van Gods koninkrijk voor ons dagelijks doen en laten? Is het visioen alleen maar iets van veel later en ver weg of ook van hier en nu? 
Graag nodig ik U uit om zaterdagavond 16 september daarover met elkaar na te denken en te luisteren naar de Schrift. 

DROMEN OVER VREDE
Droom jij ook over een wereld waar mensen elkaar helpen, en iedereen mee mag doen? Tijdens de jaarlijkse vredesweek kun je zelf jouw droom over vrede laten zien, of meewerken aan een democratischere samenleving. Op zondag 17 september, 9.30-11.00 uur gaan we in het parochiecentrum van de Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4 in Utrecht met kinderen van 8 tot 14 dromen over vrede.
Meld je snel aan bij secretariaat@parochieutrechtoost.nl of kijk op www.vredesweek.nl voor andere inspirerende activiteiten tussen 16 en 24 september.
Relinde Tax-Snelders, Annette de Groot en Ineke Malsch. Info: postbus@malsch.demon.nl

RECTIFICATIE: BEZOEK FORT VAN DE DEMOCRATIE WORDT UITGESTELD
Het geplande bezoek aan het Fort van de Democratie voor tieners op 24 september a.s. gaat niet door. Als je die week toch iets met vrede wilt doen, kom dan naar “Dromen over Vrede” op 17 september, 9.30-11.00 uur in het Aloysiuscentrum. Aanmelden is gewenst, maar niet verplicht. In het voorjaar van 2018 kan het Fort-bezoek alsnog plaatsvinden.

INTERRELIGIEUZE VREDESDAG IN UTRECHT-WEST
In het kader van de nationale Vredesweek, van 16 tot en met 24 september organiseren leden van verschillende religieuze groepen in Utrecht-West op zondag 17 september een programma waarin ontmoeting en vreedzaam samenleven centraal staat.
Om 10 uur is in de Dominicuskerk, hoek Handelstraat – Palestrinastraat, een gemeenschappelijke viering van de katholieke gemeenschappen en de Protestantse Wijkgemeente in Utrecht-West.
Om 11.45 uur wordt in één van de zalen van de Dominicuskerk een film vertoond met een interview van Jacques Mourad, een monnik uit een Syrisch klooster, die gevangene was van IS en van het Syrische regime. Aansluitend is iedereen uitgenodigd voor een nagesprek over de film tijdens een wandeling naar de Voorkamer, waar de wandelaars een lunch zal worden aangeboden.
Om 13.00 uur wordt in De Voorkamer, Kanaalstraat 225, door vluchtelingen een programma met muziek en theater verzorgd.
Om 14.45 uur wordt het programma in de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200, afgesloten met een interreligieuze gebedssamenkomst, die is voorbereid door mensen uit moskee, kerk en synagoge.
Na afloop is daar ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij thee en koffie.
Meer informatie (vanaf 15 augustus) bij G.J. Westerveld, e-mail: gj.westerveld@tiscali.nl of 030-2963078

FILMMIDDAG OP DE ROZENSTRAAT OP ZONDAG 17 SEPTEMBER: 14.30 UUR
Kijken naar een film met een ‘spiritueel’ thema, met een korte inleiding vooraf.
Deze zondag draait de film: “PSALM 23”. Met een inleiding door pastor O. Swijnenberg.
Psalm 23 is al duizenden jaren een bestseller. De psalm heeft een sterke verbeeldingskracht en herinnert ons eraan dat elk leven zijn onzekerheden, angsten, pijn en verdriet kent. Er zijn tijden waarin onze hulpbronnen, onze wijsheid en onze kracht simpelweg tekort schieten. Tijdens zulke perioden hoeven we niet te wanhopen maar mogen we doorgaan in de vaste zekerheid dat wij er niet alleen voor staan. Er is er een die bij ons is, die ons kent, voor ons zorgt en ons leidt. Er is een weg dwars door de moeilijkheden heen, het dieptepunt voorbij. Psalm 23 helpt ons om stil te staan, diep in te ademen en onszelf te herinneren aan het grotere geheel, waarna we onze situatie met zekerheid, moed, vertrouwen en hoop tegemoet kunnen zien. De film is in het Engels en met Nederlandse ondertiteling.
Plaats: Koffiekamer St. Augustinuskerk, Rozenstraat 1, Utrecht (naast de parkeergarage La Vie).

OPEN DAG AZC’S UTRECHT
Op zaterdag 23 september houden de Asielzoekerscentra in Nederland een open dag van 12 tot 16 uur. Het AZC in Utrecht aan de Joseph Haydnlaan (oog in Al) en aan de Einsteindreef (Overvecht) nodigen iedereen uit voor een programma met optredens, workshops en rondleidingen. In verband met het gebrek aan parkeerruimte rond de centra wordt iedereen verzocht zoveel mogelijk met de fiets te komen. Meer informatie: www.azc.nl

FRANCISCUSVIERING
Op dinsdag 3 oktober 2017 om 19.00 uur wordt de jaarlijkse Franciscusviering gehouden in de Antoniuskapel van de St. Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4 in Utrecht.
Het gaat om een wake op de avond van Franciscus’ sterven.
We laten ons hierbij leiden door het verhaal van Thomas van Celano, de biograaf van Franciscus.
Iedereen van jong tot oud die deze dienst mee wil vieren is van harte welkom.
Deze viering wordt georganiseerd door de Utrechtse regio van de Franciscaanse Beweging.
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Er zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden om de kosten van de viering te dekken.
Iedereen wordt uitgenodigd om houdbaar voedsel mee te nemen voor degenen die noodgedwongen een beroep moeten doen op de plaatselijke voedselbank. Dit wordt vooraf aan de viering ingezameld.
Meer info bij Mia Maesen, e-mail:maesen.mia@franciscanessen.nl
Graag tot ziens op dinsdag 3 oktober.

ZATERDAG 7 OKTOBER: GEZINSVIERING SINT FRANCISCUS
Waarom vieren we op 4 oktober Werelddierendag? Dat gaan we horen in het verhaal van Sint Franciscus bij de gezinsviering op zaterdag 7 oktober van 18.00 tot 19.00 uur in de Aloysiuskerk . Kom je ook?
Je mag je liefste dierenknuffels meenemen.
Het zou mooi zijn als veel kinderen de liedjes meezingen. We gaan hiervoor twee keer oefenen onder begeleiding van een echte dirigent op maandag 25 september en 2 oktober van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk, A. van Ostadelaan 4.
Je kunt meedoen, als je een beetje kunt lezen (vanaf groep 3 t/m 8).
Geef je hiervoor alvast op door een e-mail te sturen naar relindetaxsnelder@hotmail.com
Wij hopen je op maandag 25 september om 16.30 uur te zien tijdens de eerste repetitie of bij de gezinsviering op zaterdag 7 oktober.
Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor), Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringengroep).

INSPIRATIEBOEKJE ROOMS-KATHOLIEK IN DEZE TIJD, Thuis bij God, gastvrij voor mensen
Dit inspiratieboekje laat 17 mensen aan het woord die als nieuwkomer of al hun hele leven met de kerk verbonden zijn. Wat inspireert hen, waarom gaan ze voor het geloof? Herkenbare verhalen van jongeren, ouderen, gewijden en gehuwden, thuis en onderweg. Het geloof geeft hun verbondenheid, waarden, idealen, hoop. Ze vinden geluk in de relatie met Christus.
Het afwisselende boekje bevat een klassiek gebed (het Zonnelied van Franciscus), een overzicht van de sacramenten, een uitleg van de eucharistie en de communie door Mgr. Hans van den Hende en tips voor wie met de Kerk verder wil. De boodschap is: gastvrij zijn, uitnodigend zijn, hoort tot het wezen van God en zijn Kerk. Kijk het in. Bestel het via de intekenlijst. Haal het af in de kerk. Slechts € 2,-

DIEP VERDRIET BIJ ÉÉN VLUCHTELING GEZIN
Ook niet leuk nieuws willen wij delen.
9 Maanden na de gezinshereniging van één van de gezinnen is het oudste zoontje van het gezin na een lang ziekteproces op 10-jarige leeftijd overleden. 
Toch nog onverwacht is hij ingeslapen. Vader, moeder en 2 zusjes zijn in diepe rouw. 
Jan en Marloes Uijtewaal

STUUR EEN KAART-ACTIE PUUR OOST
De ondernemersvereniging Puur Oost, waar de Aloysiusgemeenschap lid van is, levert opnieuw een bijdrage aan het ‘De Stijl-jaar’. Er zijn drie ansichtkaarten ontworpen in De Stijl-sfeer in samenwerking met studenten van Nimeto, mbo opleiding voor creatieve ruimtemakers. De ondernemers en winkeliers van Utrecht Oost bieden de kaarten aan hun klanten aan met het verzoek die toe te sturen aan iemand die wel ‘een kaartje’ verdient of kan gebruiken. Onder de deelnemers op de achterzijde ziet u ook de St.Martinusparochie vermeld. Ook in de Aloysiuskerk zijn deze kaarten beschikbaar. Stuur of bezorg iemand een leuke en stijlvolle blijk van aandacht.

 


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

9 SEPTEMBER  T/M  17 SEPTEMBER 2017

 

CHRISTELIJKE VERDRAAGZAAMHEID
Het woord ‘’kerk’’ wordt in het evangelie van Mattheus tweemaal Jezus in de mond gelegd. Hij zal het zelf nooit gebruikt hebben. Hij sprak altijd over ‘’het koninkrijk Gods’’. Pas na Pinksteren ontstonden er gemeenschappen van christenen die samen de kerk vormden. In een gemeenschap gelden opvattingen en omgangsregels. Vandaag gaat het over hoe je met medechristenen moet omgaan, wiens gedrag of meningen je veroordeelt. Mattheus laat Jezus ons op het hart drukken dat wij een medechristen niet te hard mogen veroordelen, maar met hem of haar in gesprek moeten gaan, wanneer wij menen dat zij ergens in tekort schieten. Eerst alleen en als dat niet helpt met meerderen. En je mag het pas opgeven, wanneer de ander niet voor rede vatbaar blijkt. Of als wij merken dat wij het zelf mis hebben! We weten dat tegen deze regels vaak gezondigd wordt. We staan gemakkelijk met ons oordeel over een ander klaar. Daar zijn veel persoonlijke verwijderingen en zelfs kerkelijke scheuringen uit voortgekomen - de kerkgeschiedenis staat er vol van! Gelukkig zien wij de verdraagzaamheid tussen de christenen onderling groeien.
pastor Oostendorp

PAROCHIEKRONIEK
Op 26 augustus is in de leeftijd van 90 jaar overleden mevrouw Rose Maria Joanna van der Does de Willebois. Ze woonde Emmalaan 9.

PAROCHIEAGENDA
za 09 sep 
15.00 uur ziekenzalving: pastor Oostendorp
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Smits, cantor
drieëntwintigste zondag door het jaar
zo 10 sep
09.30 uur eucharistieviering: pastor Smits, Schola Aloysii
ma 11 sep 
14.00 uur ouderensoos
20.00 uur eerste avond Op weg naar het doopsel, pastor Smits
di 12 sep 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel
wo 13 sep 20.00 uur samengaan parochies Utrecht stad
vr 15 sep 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel
za 16 sep 18.00 uur Viering Zaterdagavond Anders
vierentwintigste zondag door het jaar
zo 17 sep
09.30 uur eucharistieviering: pastor De Wit, gemengd koor

In tegenstelling tot wat er in Tussentijds vermeld staat, zijn de eucharistievieringen zoals altijd op zaterdag om 18.00 uur en op zondag om 09.30 uur.

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 10 sep:
Loet Scherrenberg en zijn ouders; Piet Greve; ouders Vierbergen-Oostveen; Gerrit Jan Scholten.
Zo 17 sep: jaargedachtenis zuster Isidore Asbreuk; jaargedachtenis Annie van Nesselrooij-Salet; Henny Scherrenberg-van Impelen; Gérard en Jeannette Wijnen-Hockers; Joke de Bruin-de Haas.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 328,30.
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte.
De opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap.
Wij danken u voor uw gaven.

WILLIBRORDPROCESSIE 2017, ZONDAG 10 SEPTEMBER 16.00 UUR
De vijftiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie door de binnenstad van Utrecht vindt plaats op zondag 10 september 2017. Het motto is dit jaar opnieuw: ‘Geloof mag gezien worden’.
Het pastoraal team van de Salvatorparochie nodigt u uit deel te nemen aan deze processie. Verzamelen voor de processie 15.45 uur rond het beeld van de H. Willibrord op het Janskerkhof. Om 15.50 uur volgt het opstellen op het Janskerkhof, waarna om 16.00 uur de processie begint. Bij het passeren van de processie zullen de klokken van de Domtoren luiden. De stoet vervolgt de route via het Domplein richting de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36), waar rond 16.45 uur de afsluitende vesperviering is. Na afloop zijn alle processiegangers welkom voor koffie en een glas om gezamenlijk dit gebeuren af te sluiten in het Bonifaciushuis (Nieuwegracht 61).

ST. MARTINUSPAROCHIE UTRECHT HELPT SINT MAARTEN
Het idee komt van een kerkganger. De pastoor zegt: ‘Ja natuurlijk’. De Martinusparochie Utrecht is geschokt door de gevolgen van de orkaan die het leven van de inwoners van Sint Maarten helemaal op de kop heeft gezet. Daar is hulp nodig. In de gebeden zal om kracht voor de mensen die dit is overkomen worden gebeden en ook zal in de kerken van de St. Martinusparochie in het weekend van
16 en 17 september de collecte bestemd worden voor steun aan Sint Maarten. Dit bericht zal dit weekend (9-10 september) in de kerken bekend worden gemaakt.

VIERING ZATERDAGAVOND ANDERS: 'VISIOEN VAN VREDE'. 
We gaan in de viering op zoek naar de betekenis van visioenen in onze zoektocht naar vrede. 
geloven we nog in visioenen? Inspireren ze ons nog en geven ze richting aan wat we denken, doen en zeggen? Zijn visioenen krachtige wapens tegen het kwaad en het cynisme? 
De bijbel staat vol visioenen als houvast voor het geloof in Gods toekomst die ons is beloofd. 
Wat zou de betekenis zijn van visioenen voor christenen in Syrië of in Zuid-Sudan? Zouden ze die stukken uit de Bijbel maar overslaan of juist beter lezen?
En wat is de betekenis van de visioenen van Gods koninkrijk voor ons dagelijks doen en laten? Is het visioen alleen maar iets van veel later en ver weg of ook van hier en nu? 
Graag nodig ik U uit om zaterdagavond 16 september daarover met elkaar na te denken en te luisteren naar de Schrift. 

DROMEN OVER VREDE
Droom jij ook over een wereld waar mensen elkaar helpen, en iedereen mee mag doen? Tijdens de jaarlijkse vredesweek kun je zelf jouw droom over vrede laten zien, of meewerken aan een democratischere samenleving. Op zondag 17 september, 9.30-11.00 uur gaan we in het parochiecentrum van de Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4 in Utrecht met kinderen van 8 tot 14 dromen over vrede.
Meld je snel aan bij secretariaat@parochieutrechtoost.nl of kijk op www.vredesweek.nl voor andere inspirerende activiteiten tussen 16 en 24 september.
Relinde Tax-Snelders, Annette de Groot en Ineke Malsch. Info: postbus@malsch.demon.nl

RECTIFICATIE: BEZOEK FORT VAN DE DEMOCRATIE WORDT UITGESTELD
Het geplande bezoek aan het Fort van de Democratie voor tieners op 24 september a.s. gaat niet door. Als je die week toch iets met vrede wilt doen, kom dan naar “Dromen over Vrede” op 17 september, 9.30-11.00 uur in het Aloysiuscentrum. Aanmelden is gewenst, maar niet verplicht. In het voorjaar van 2018 kan het Fort-bezoek alsnog plaatsvinden.

INTERRELIGIEUZE VREDESDAG IN UTRECHT-WEST
In het kader van de nationale Vredesweek, van 16 tot en met 24 september organiseren leden van verschillende religieuze groepen in Utrecht-West op zondag 17 september een programma waarin ontmoeting en vreedzaam samenleven centraal staat.
Om 10 uur is in de Dominicuskerk, hoek Handelstraat – Palestrinastraat, een gemeenschappelijke viering van de katholieke gemeenschappen en de Protestantse Wijkgemeente in Utrecht-West.
Om 11.45 uur wordt in één van de zalen van de Dominicuskerk een film vertoond met een interview van Jacques Mourad, een monnik uit een Syrisch klooster, die gevangene was van IS en van het Syrische regime. Aansluitend is iedereen uitgenodigd voor een nagesprek over de film tijdens een wandeling naar de Voorkamer, waar de wandelaars een lunch zal worden aangeboden.
Om 13.00 uur wordt in De Voorkamer, Kanaalstraat 225, door vluchtelingen een programma met muziek en theater verzorgd.
Om 14.45 uur wordt het programma in de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200, afgesloten met een interreligieuze gebedssamenkomst, die is voorbereid door mensen uit moskee, kerk en synagoge.
Na afloop is daar ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij thee en koffie.
Meer informatie (vanaf 15 augustus) bij G.J. Westerveld, e-mail: gj.westerveld@tiscali.nl of 030-2963078

FILMMIDDAG OP DE ROZENSTRAAT OP ZONDAG 17 SEPTEMBER: 14.30 UUR
Kijken naar een film met een ‘spiritueel’ thema, met een korte inleiding vooraf.
Deze zondag draait de film: “PSALM 23”. Met een inleiding door pastor O. Swijnenberg.
Psalm 23 is al duizenden jaren een bestseller. De psalm heeft een sterke verbeeldingskracht en herinnert ons eraan dat elk leven zijn onzekerheden, angsten, pijn en verdriet kent. Er zijn tijden waarin onze hulpbronnen, onze wijsheid en onze kracht simpelweg tekort schieten. Tijdens zulke perioden hoeven we niet te wanhopen maar mogen we doorgaan in de vaste zekerheid dat wij er niet alleen voor staan. Er is er een die bij ons is, die ons kent, voor ons zorgt en ons leidt. Er is een weg dwars door de moeilijkheden heen, het dieptepunt voorbij. Psalm 23 helpt ons om stil te staan, diep in te ademen en onszelf te herinneren aan het grotere geheel, waarna we onze situatie met zekerheid, moed, vertrouwen en hoop tegemoet kunnen zien. De film is in het Engels en met Nederlandse ondertiteling.
Plaats: Koffiekamer St. Augustinuskerk, Rozenstraat 1, Utrecht (naast de parkeergarage La Vie).

OPEN DAG AZC’S UTRECHT
Op zaterdag 23 september houden de Asielzoekerscentra in Nederland een open dag van 12 tot 16 uur. Het AZC in Utrecht aan de Joseph Haydnlaan (oog in Al) en aan de Einsteindreef (Overvecht) nodigen iedereen uit voor een programma met optredens, workshops en rondleidingen. In verband met het gebrek aan parkeerruimte rond de centra wordt iedereen verzocht zoveel mogelijk met de fiets te komen. Meer informatie: www.azc.nl

FRANCISCUSVIERING
Op dinsdag 3 oktober 2017 om 19.00 uur wordt de jaarlijkse Franciscusviering gehouden in de Antoniuskapel van de St. Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4 in Utrecht.
Het gaat om een wake op de avond van Franciscus’ sterven.
We laten ons hierbij leiden door het verhaal van Thomas van Celano, de biograaf van Franciscus.
Iedereen van jong tot oud die deze dienst mee wil vieren is van harte welkom.
Deze viering wordt georganiseerd door de Utrechtse regio van de Franciscaanse Beweging.
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Er zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden om de kosten van de viering te dekken.
Iedereen wordt uitgenodigd om houdbaar voedsel mee te nemen voor degenen die noodgedwongen een beroep moeten doen op de plaatselijke voedselbank. Dit wordt vooraf aan de viering ingezameld.
Meer info bij Mia Maesen, e-mail:maesen.mia@franciscanessen.nl
Graag tot ziens op dinsdag 3 oktober.

ZATERDAG 7 OKTOBER: GEZINSVIERING SINT FRANCISCUS
Waarom vieren we op 4 oktober Werelddierendag? Dat gaan we horen in het verhaal van Sint Franciscus bij de gezinsviering op zaterdag 7 oktober van 18.00 tot 19.00 uur in de Aloysiuskerk . Kom je ook?
Je mag je liefste dierenknuffels meenemen.
Het zou mooi zijn als veel kinderen de liedjes meezingen. We gaan hiervoor twee keer oefenen onder begeleiding van een echte dirigent op maandag 25 september en 2 oktober van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk, A. van Ostadelaan 4.
Je kunt meedoen, als je een beetje kunt lezen (vanaf groep 3 t/m 8).
Geef je hiervoor alvast op door een e-mail te sturen naar relindetaxsnelder@hotmail.com
Wij hopen je op maandag 25 september om 16.30 uur te zien tijdens de eerste repetitie of bij de gezinsviering op zaterdag 7 oktober.
Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor), Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringengroep).

INSPIRATIEBOEKJE ROOMS-KATHOLIEK IN DEZE TIJD, Thuis bij God, gastvrij voor mensen
Dit inspiratieboekje laat 17 mensen aan het woord die als nieuwkomer of al hun hele leven met de kerk verbonden zijn. Wat inspireert hen, waarom gaan ze voor het geloof? Herkenbare verhalen van jongeren, ouderen, gewijden en gehuwden, thuis en onderweg. Het geloof geeft hun verbondenheid, waarden, idealen, hoop. Ze vinden geluk in de relatie met Christus.
Het afwisselende boekje bevat een klassiek gebed (het Zonnelied van Franciscus), een overzicht van de sacramenten, een uitleg van de eucharistie en de communie door Mgr. Hans van den Hende en tips voor wie met de Kerk verder wil. De boodschap is: gastvrij zijn, uitnodigend zijn, hoort tot het wezen van God en zijn Kerk. Kijk het in. Bestel het via de intekenlijst. Haal het af in de kerk. Slechts € 2,-

DANK, DANK, DANK
Wij willen iedereen bedanken voor de steun de afgelopen tijd die wij hebben mogen ontvangen bij het begeleiden van de Syrische vluchtelingen.
Door alle steun, die wij kregen hebben wij heel veel kunnen betekenen.  Ik noem een paar dingen op: huisraad, fietsen, ondersteuning in Nederlandse lessen, geld om de nodige spullen te kopen. En nog zoveel meer. Wij konden dit doen door jullie hulp. DANK, DANK.
Ik zal af en toe nog een verslag schrijven, maar de families worden verlegen van al de financiële hulp die ze krijgen. Praktische hulp is voorlopig nog nodig.
Met vriendelijke groet, Jan en Marloes Uijtewaal.
Voor vragen kunt u mij bellen op nummer: 06 813 77368, Marloes Uijtewaal.

STUUR EEN KAART-ACTIE PUUR OOST
De ondernemersvereniging Puur Oost, waar de Aloysiusgemeenschap lid van is, levert opnieuw een bijdrage aan het ‘De Stijl-jaar’. Er zijn drie ansichtkaarten ontworpen in De Stijl-sfeer in samenwerking met studenten van Nimeto, mbo opleiding voor creatieve ruimtemakers. De ondernemers en winkeliers van Utrecht Oost bieden de kaarten aan hun klanten aan met het verzoek die toe te sturen aan iemand die wel ‘een kaartje’ verdient of kan gebruiken. Onder de deelnemers op de achterzijde ziet u ook de St.Martinusparochie vermeld. Ook in de Aloysiuskerk zijn deze kaarten beschikbaar. Stuur of bezorg iemand een leuke en stijlvolle blijk van aandacht.