De wekelijkse mededelingen vindt u vanaf heden  op https://katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/aloysius/

(zie aldaar onder Overzicht van de activiteiten deze regel:  Voor het wekelijkse mededelingenblad Rondom de koepel klik hier )


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

2 JUNI T/M  10 JUNI 2018

 

BROOD OM TE LEVEN
We eten elke dag brood. Dat vinden we eigenlijk heel gewoon. Maar je merkt pas hoe belangrijk brood is, wanneer je echt honger hebt. Zoals hier in Nederland in de hongerwinter van 1944-1945. Of nu in de vluchtelingenkampen in Syrië of waar ook ter wereld. Zelfs in de voedselbanken hier in Nederland. Wie echt honger geleden heeft, weet dat brood heilig is en dus niet zomaar weggegooid mag worden. En dat, wanneer Jezus Zich het brood voor de wereld noemt, Hij daarmee aangeeft dat wij alleen door Hem tot het ware leven kunnen komen. Daarom gaf hij de mensen brood te eten, toen zij van honger dreigden te bezwijken. Maar dat niet alleen. Bij het laatste avondmaal heeft Hij gezegd dat, wanneer wij samen het door Hem geschonken brood zouden eten, Hij daarin Zichzelf aan ons zou geven. Zodat dit brood niet door ons verteerd zou worden, maar wij deel zouden krijgen aan Zijn leven, in Hem zouden veranderen. Op Sacramentsdag willen wij ons daarvan weer sterk bewust worden.
Pastor Oostendorp

PAROCHIEAGENDA
za 02 juni
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp, cantor
negende zondag door het jaar
zo 03 juni 10.30 uur
eucharistieviering: alle pastores, instapkoor; afscheid pastoor Ton Huitink en Gerrit Jan Westerveld
ma 04 juni 
10.00 uur eucharistieviering Kerkhofkapel
14.00 uur ouderensoos
di 05 juni 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
20.00 uur pastoraatgroep en locatieraad
wo 06 juni 20.00 uur 1e avond voorbereiding doopsel voor kinderen: diaken Janssen
do 07 juni pastoraal team Stad Utrecht
vr 08 juni 
10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.00 uur CoVo
za 09 juni 18.00 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, Mixtuur
tiende zondag door het jaar
zo 10 juni
09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, Schola Aloysii

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 3 juni:
ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Henny Scherrenberg-van Impelen; Ton Kocken; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman; Nel Fonville-Verweij; Guus van Putten; Jeanne van Vliet-Mourits; Joop Grim; overleden ouders Van Burik-Engelen en hun kinderen.
Zo 10 juni: Loet Scherrenberg en zijn ouders.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 272,85.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes, de opbrengst van e eerste collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap, de opbrengst van de tweede collecte is voor het werk van Taban in Zuid Soedan. Wij danken u voor uw gaven.

EXTRA COLLECTE 2 EN 3 JUNI
Deze maand was bisschop Paride Taban uit Zuid-Soedan in Nederland, waar hij de Four Freedoms Award ontving, vanwege zijn jarenlange inzet voor vrede in het door oorlog geteisterde Zuid-Soedan. Kardinaal Eijk ontmoette mgr. Taban en is onder de indruk van zijn vredeswerk. Daarom vraagt kardinaal Eijk de parochies in het Aartsbisdom Utrecht om in het weekend van 2 en 3 juni een extra (deur)collecte te houden, om het werk van mgr. Taban te steunen. Meer informatie treft u aan in de brief van kardinaal Eijk. Heel hartelijk dank voor uw medewerking!

MUZIKALE THEMA VESPER, ZATERDAG 16 juni 18.00 uur ALOYSIUSKERK
De volgende MTV staat in het teken van “God in Frankrijk” Centraal staat de Messe Chorale van Charles Gounod die op 18 juni 2018 zijn tweehonderdste verjaardag heeft. De MTV wordt verzorgd door het Kamerkoor COV NW Veluwe o.l.v. Jurriaan Grootes, m.m.v. Willeke Smits op orgel. De MTV is op zaterdag 16 juni 2018 om 18.00 uur in de Aloysiuskerk. Toegang is gratis, en zoals altijd zal er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten zijn.

TUSSENTIJDS MAGAZINE JUNI IS VERSCHENEN
Het juninummer van Tussentijds Magazine is afgelopen week uitgekomen. Het schenkt in het coverartikel aandacht aan een bijzonder evenement dat in Overvecht plaatsvindt. In juni speelt daar Wijksafari – een initiatief van Adelheid Roosen. Onze Rafaëlkerk speelt er een rol in als pleisterplaats. Ook een interview met de scheidende pastor Gerrit Jan Westerveld die zijn pensioen instapt.
En twee jonge parochianen reageren op de pastorale visie van het pastoresteam. Ton Huitink levert in de pastorale column zijn laatste bijdrage en zegt er ons in vaarwel.
Weer een nummer om naar uit te kijken!

MIXTUUR bijna 50 jaar…
Buiten doen de temperaturen zomers aan terwijl het volgens de kalender toch begin juni is. De afgelopen donderdagavonden leek het binnen de muren van de Aloysiuskerk wel december…. Mixtuur was volop aan het repeteren op bekende kerstliederen als Stille Nacht en Midden in de winternacht en prachtige Carols als Angel Tidings en For unto us a Child is born. “Waarom nu al?” horen wij u denken.
In mei 2019 hoopt Mixtuur haar 50 jarig koorbestaan te vieren en ter gelegenheid daarvan wordt er dit weekend een Kerst-CD opgenomen. Deze CD zal in december te koop worden aangeboden. Om dit alles financieel mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar sponsoren. Dit kan al vanaf een bedrag van €25! Voor dit bedrag sponsort u Mixtuur en ontvangt u de CD in december gratis. Ook bedrijven en particulieren die wat meer te besteden hebben, zijn welkom voor sponsoring: voor een substantieel bedrag van € 100,00 of meer wordt, indien gewenst uw (bedrijfs)naam op het hoesje vermeld.
Uw sponsorbedrag kunt u overmaken naar NL 06 INGB 0689 1903 44 t.n.v. mw. Y M T Alewijns en/of mw. D M Kos- Oude Groen te Utrecht. Onder vermelding van KerstCD Mixtuur 50 jaar, uw naam en mailadres. Dit mailadres zal alleen gebruikt worden om met u contact op te nemen voor het ontvangen van de CD.
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!!
Website: www.koormixtuur.nl , www.facebook.com/koormixtuur

Sponsors gezocht voor Nacht van de Vluchteling
Op 16 juni wandel ik de 20 km tijdens de Nacht van de Vluchteling in Amsterdam, samen met het team
van de Jeruzalemkerk in Utrecht. We willen hiermee sponsorgeld inzamelen voor het werk van de
Stichting Vluchteling, en lopen samen op in de geest van de oecumene. Kijk op de website voor meer
informatie: https://www.nachtvandevluchteling.nl/inekemalsch
Vriendelijke groet, Ineke Malsch (lid van de pastoraatsgroep van de Aloysiuskerk)

 


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

26 MEI  T/M  3 JUNI 2018

 

DE HEER IS MET ONS
Soms zijn we bang om voor ons geloof uit te komen. Door onze collega’s of onze kinderen wordt wat meewarig gekeken, wanneer we vertellen dat we naar de kerk gaan. Kunnen we het nog hebben over wat Jezus voor ons betekent? Het lijkt steeds moeilijker. Aan de andere kant… waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Als we Jezus herkennen in wat er in ons leven gebeurt of in de mensen die we ontmoeten, dan willen we graag vertellen: Ik denk dat God in mijn leven bezig is. Ons pastoraal team bidt: Heer blijf bij ons. Wij mogen niet alleen bidden, maar zeker weten dat hij altijd in ons leven wil zijn. Hij zegt het zelf: Ik ben met U tot aan de voleinding der wereld. Willen wij ook bij Hem zijn?
Sander Funcke - pastoraatgroep

PAROCHIEAGENDA
za 26 mei
18.00 uur eucharistieviering: pater Peters, cantor
achtste zondag door het jaar
zo 27 mei
09.30 uur eucharistieviering: pater Peters, Mixtuur
09.30 uur eerste communieproject: terugkomochtend
ma 28 mei 14.00 uur ouderensoos
di 29 mei 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
14.00 uur pastoraal team Stad Utrecht
19.00 uur bestuursvergadering
vr 01 juni 10.00 uur woord en communieviering Antoniuskapel: Frans Saarberg
za 02 juni 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp, cantor
negende zondag door het jaar
zo 03 juni
10.30 uur eucharistieviering: alle pastores, instapkoor; afscheid pastoor Ton Huitink en Gerrit Jan Westerveld

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 27 mei:
ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Cornelia Margaretha Maria van Straaten.
Zo 3 juni: ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Henny Scherrenberg-van Impelen; Ton Kocken; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman; Nel Fonville-Verweij; Guus van Putten; Jeanne van Vliet-Mourits; Joop Grim; overleden ouders Van Burik-Engelen en hun kinderen.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 375,80 en voor de Week van de Nederlandse Missionaris € 295,75.
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte, de opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap.
Wij danken u voor uw gaven.

INSPIRATIEBOEKJE MARIA
Er zijn nog inspiratieboekjes over Maria verkrijgbaar. Met gedachten, gedichten en verhalen van mensen over hun Maria. Het kost € 2,-. Ze liggen op de leestafel in de kerk met een mandje ernaast voor het geld.

OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS IN DE R.-K. KERK
In de Europese Unie geldt vanaf 25 mei één regeling voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. Er bestaan veel vragen over wat de AVG voor de R.-K. Kerk betekent. Het is bovendien goed als kerken nadenken over de vraag: wat registreren we van wie, met welke reden en voor hoe lang?
De R.-K. Kerk heeft al regels over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Deze regels zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies. Veel van die onderwerpen blijven binnen de nieuwe wetgeving relevant. Er wordt gekeken op welke punten dit Algemeen Reglement aanpassing behoeft met het oog op de wetswijziging. Zodra daarover meer bekend is, ontvangen de parochies informatie. Voorlopig blijft het bestaande reglement geldig, zo heeft het Secretariaat van de R.-K. Kerk in Nederland laten weten.

FILMMIDDAG ZONDAG 27 MEI 14.30 UUR ROZENSTRAAT 1
Documentaire over de Lutherse predikant, theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer. Hij kiest er bewust voor Gods wetten te gehoorzamen boven die van het naziregime en raakt betrokken bij het verzet tegen Hitler en trawanten. In april 1943 wordt Bonhoeffer gearresteerd en op 9 april 1945, een maand voor het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt hij door de nazi's opgehangen in concentratiekamp Flossenbürg. Zijn laatste woorden: " Dit is het einde, voor mij het begin van het leven." Dhr. J. van Amersfoort, predikant en theoloog verzorgt de inleiding. U bent van harte welkom.

TAIZÉVIERING ZATERDAG 2 JUNI 18.30, JOHANNES BERNARDUSKERK
Zaterdagavond 2 juni bent u weer welkom in de Johannes-Bernarduskerk (Hoograven) voor een
gebedsviering in de sfeer van Taizé. De viering begint om 18.30 uur, vanaf ongeveer 18.00 uur worden
de liederen ingezongen. Oranje Nassaulaan 2.

AFSCHEIDSVIERING PASTOOR HUITINK EN PASTOR WESTERVELD:
DOE MEE IN HET INSTAPKOOR

In de afscheidsviering van pastoor Ton Huitink en pastor Gerrit Jan Westerveld op zondag 3 juni 10.30 uur in de Aloysiuskerk zal gezongen worden door een ‘instapkoor’. Zanglustigen uit heel Utrecht worden uitgenodigd mee te werken aan deze gezamenlijke viering van de Samenwerkende parochies katholiek Utrecht. Het koor zal onder leiding staan van Sebastian Holz. Deelnemers aan het instapkoor krijgen vooraf de muziek toegezonden en repeteren voorafgaand aan de viering op zondagmorgen 3 juni. Zin om mee te zingen: meldt u aan met een mail aan secretariaat@katholiekutrecht.nl. Vergeet niet uw stemgroep te vermelden!

ZONDAG 3 JUNI: VOOR KINDEREN EIGEN KINDERWOORDDIENST IN AFSCHEIDSVIERING
De viering waarin de Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht afscheid nemen van de pastores Westerveld en Huitink zal voor de kinderen een eigen kinderwoorddienst hebben. Samen met pastor Martens gaan de kinderen die meedoen samen aan de slag rond het thema van de dag. Naast afscheid is het ‘Sacramentsdag’.

TUSSENTIJDS MAGAZINE JUNI VERSCHIJNT DEZE WEEK
Met de nieuwe maand in zicht gaat er ook weer een nieuwe editie van Tussentijds Magazine uitkomen. Het juninummer schenkt in het coverartikel aandacht aan een bijzonder evenement dat in Overvecht plaatsvindt. In juni speelt daar Wijksafari – een initiatief van Adelheid Roosen. Onze Rafaëlkerk speelt er een rol in als pleisterplaats.
Ook een interview met de scheidende pastor Gerrit Jan Westerveld die zijn pensioen instapt. En twee jonge parochianen reageren op de pastorale visie van het pastoresteam. Ton Huitink levert in de pastorale column zijn laatste bijdrage en zegt er ons in vaarwel.
Weer een nummer om naar uit te kijken!

 


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

19 MEI APRIL T/M  27 MEI 2018

 

PINKSTEREN
We kennen allemaal de uitdrukking: de geest krijgen. En wanneer we iemand een inspirerende persoonlijkheid noemen bedoelen wij dat hij of zij iets in ons wakker roept, ons enthousiast maakt. En “enthousiast” betekent in het Grieks letterlijk “door een god bezeten”. Wij kennen allemaal de ervaring ergens door gegrepen te worden. Dat kan een boeiende voetbalwedstrijd zijn, een mooi boek of muziekstuk. Als je daarin opgaat krijgt het leven kleur, word je “opgewekt”. Wij lezen in de Schrift hoe met Pinksteren niet alleen de apostelen, maar ook de 120 leerlingen die bij hen waren zo uit hun droefheid om Jezus’ dood “opgewekt” werden. Zijn Geest werd over hen vaardig en zij stormden naar buiten om het blijde nieuws te verkondigen: ”Hij leeft, God heeft Hem opgewekt en nu vervult Zijn Geest ook ons”. Mogen ook wij vandaag iets van Gods Geest in ons voelen. Pastor Oostendorp

PAROCHIEKRONIEK
- Op donderdag 10 mei is samen met Joelle Kemuning Debray ook haar broertje James Kuning Debray door het sacrament van het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen.
Zij wonen met hun ouders Welling Oei en Thomas Paul Alfons Debray op Jura 4.
- Op maandag 14 mei is in de leeftijd van 82 jaar overleden de heer Richard Leonardus Maria (Ries) Vocking. De heer Vocking woonde Finsponglaan 22 te Zeist. Zijn uitvaart vindt plaats op dinsdag 22 mei om 14.30 uur vanuit de Aloysiuskerk.
- Op zaterdag 19 mei zullen Hella Hessing, Sophie Hoppenbrouwer en Amelie Visscher het sacrament van het Vormsel ontvangen.

PAROCHIEAGENDA
za 19 mei
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp, cantor
Hoogfeest van Pinksteren
zo 20 mei
09.30 uur 1e Pinksterdag: eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
ma 21 mei 09.30 uur 2e Pinksterdag: eucharistieviering: pastor Oostendorp, Schola Aloysii
di 22 mei 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
vr 25 mei 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 26 mei 18.00 uur eucharistieviering: pater Peters, cantor
achtste zondag door het jaar
zo 27 mei
 
09.30 uur eucharistieviering: pater Peters, Mixtuur
09.30 uur eerste communieproject: terugkomochtend

Dinsdag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Dinsdag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 20 mei:
ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Henny Scherrenberg-van Impelen; Leo Linders; Joke de Bruin-de Haas; Jeanne van Vliet-Mourits; Joop Grim.
Ma 21 mei: voor de 10e jaargedachtenis van Marie van Holsteijn-Holierhoek; voor levende en overleden familieleden van de familie Van Holsteijn; Louis Pouw.
Zo 27 mei: ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn.

COLLECTE
De collecte voor onze geloofsgemeenschap bedroeg op Hemelvaartsdag € 107,20 en afgelopen weekend € 198,30.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes, de opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap, de tweede collecte is voor de Pinksteractie. Wij danken u voor uw gaven.

GELOVEN IN DE ANDER – IEDER MENS TELT MEE.
Pinksteractie Week van de Nederlandse Missionaris: 12 t/m 20 mei.
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) bestaat al ruim 80 jaar! Al die tijd biedt de WNM een onmisbare steun in de rug voor al die missionarissen en missionair werkers die zich belangeloos inzetten voor de ander. Dit jaar staat de WNM in het teken van Geloven in de ander.
Centraal in de campagne staan pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Papoea (Indonesië) en 
Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala, twee inspirerende mensen.
In hun dagelijkse werk geven zij uiting aan het geloof in de ander door met de lokale bevolking te werken aan een betere wereld. Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris van
12 t/m 20 mei kunt ook ú in actie komen vanuit uw geloof in de ander.
Pater Bert Hagendoorn o.f.m. is missionaris in Indonesië en Inge Kuiphuis missionair werker in Guatemala. Net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd zetten zij zich elke dag met hart en ziel in voor de ander. Iedere dag opnieuw gaan zij vanuit hun geloof de strijd aan tegen armoede en onrecht. Zij blijven waar anderen gaan. Missionarissen en missionair werkers geloven in de kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hun kracht en moed om de eigen situatie te veranderen. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt. Wilt ook u bijdragen aan hun werk?
Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie over de Pinksteractie van 12 t/m 20 mei. Of steun de WNM met een gift op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 of in de collecte op eerste Pinksterdag.

VIERING VORMSEL JONGEREN 19 MEI 18.30 UUR CATHARINAKATHEDRAAL
Twaalf jongeren uit de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht (Ludgerus, Salvator, Martinus) ontvangen op zaterdagavond 19 mei het vormsel in de viering van 18.30 uur in de Kathedraal. Hulpbisschop Mgr. Herman Woorts zal voorgaan in de eucharistieviering waarin het koor GerBerJan uit de Geloofsgemeenschap Johannes-Bernardus de zang verzorgt. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd de viering van dit sacrament mee te maken.

INSPIRATIEBOEKJE MARIA
Er zijn nog inspiratieboekjes over Maria verkrijgbaar. Met gedachten, gedichten en verhalen van mensen over hun Maria. Het kost € 2,-. Ze liggen op de leestafel in de kerk met een mandje ernaast voor het geld.

OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS IN DE R.-K. KERK
In de Europese Unie geldt vanaf 25 mei één regeling voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. Er bestaan veel vragen over wat de AVG voor de R.-K. Kerk betekent. Het is bovendien goed als kerken nadenken over de vraag: wat registreren we van wie, met welke reden en voor hoe lang?
De R.-K. Kerk heeft al regels over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Deze regels zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies. Veel van die onderwerpen blijven binnen de nieuwe wetgeving relevant. Er wordt gekeken op welke punten dit Algemeen Reglement aanpassing behoeft met het oog op de wetswijziging. Zodra daarover meer bekend is, ontvangen de parochies informatie. Voorlopig blijft het bestaande reglement geldig, zo heeft het Secretariaat van de R.-K. Kerk in Nederland laten weten.

“OPEN DAG” PASTORIE ST. GERTRUDIS OP ZATERDAG 26 MEI
Zoals u waarschijnlijk weet zijn onze kerk en pastorie op 1 april jl. gesloten.
Omdat alle activiteiten vanaf die datum zijn gestopt moet nu de inventaris van de pastorie een zo goed mogelijke bestemming krijgen.
Wij stellen daarom de parochianen van St. Martinus in de gelegenheid om te kijken of er iets bij is wat zij graag willen hebben en dat tegen een niet te hoge vergoeding. De opbrengst komt ten goede aan de parochie.
Bijna de gehele inventaris moet weg, dus het is moeilijk op te noemen wat er allemaal is en zijn vier lokalen met een variëteit van artikelen.
U bent allen welkom op zaterdag 26 mei a.s. van 10.00 tot 14.00 uur in onze pastorie aan de Amaliadwarsstraat 2B (Rivierenwijk).

FILMMIDDAG ZONDAG 27 MEI 14.30 UUR ROZENSTRAAT 1
Documentaire over de Lutherse predikant, theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer. Hij kiest er bewust voor Gods wetten te gehoorzamen boven die van het naziregime en raakt betrokken bij het verzet tegen Hitler en trawanten. In april 1943 wordt Bonhoeffer gearresteerd en op 9 april 1945, een maand voor het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt hij door de nazi's opgehangen in concentratiekamp Flossenbürg. Zijn laatste woorden: " Dit is het einde, voor mij het begin van het leven." Dhr. J. van Amersfoort, predikant en theoloog verzorgt de inleiding. U bent van harte welkom.

AFSCHEIDSVIERING PASTOOR HUITINK EN PASTOR WESTERVELD:
DOE MEE IN HET INSTAPKOOR
In de afscheidsviering van pastoor Ton Huitink en pastor Gerrit Jan Westerveld op zondag 3 juni 10.30 uur in de Aloysiuskerk zal gezongen worden door een ‘instapkoor’. Zanglustigen uit heel Utrecht worden uitgenodigd mee te werken aan deze gezamenlijke viering van de Samenwerkende parochies katholiek Utrecht. Het koor zal onder leiding staan van Sebastian Holz. Deelnemers aan het instapkoor krijgen vooraf de muziek toegezonden en repeteren voorafgaand aan de viering op zondagmorgen 3 juni. Zin om mee te zingen: meldt u aan met een mail aan secretariaat@katholiekutrecht.nl. Vergeet niet uw stemgroep te vermelden!

KERKELIJKE ONDERSCHEIDING
Op zaterdag 5 mei 2018 is Siny van Oostrum onderscheiden met de kerkelijke Eremedaille “Sint Gregorius in goud”.
De onderscheiding wordt gegeven vanwege haar 40 jaar verdiensten voor katholieke kerkmuziek in Nederland, Siny zingt al ruim 40 jaar als alt bij de Aloysiuskerk bij het klein Gemengd en Gemengd Koor.
Deze onderscheiding is door Nico Harmsen tijdens het champagne ontbijt voorafgaande aan het jaarlijks kooruitje op 5 mei 2018 overhandigd met prachtige woorden. Wij danken Siny voor haar enorme inzet binnen het koor.
Bernadette van der Pas.

KERKEN KIJKEN UTRECHT ZOEKT NIEUWE GIDSEN
Elke zomer verzorgt Kerken Kijken Utrecht de openstelling van 11 Utrechtse binnenstad kerken voor publiek. Dit cultuurhistorische project zou niet mogelijk zijn zonder de vrijwillige inzet van gidsen. Voor het nieuwe seizoen (26 juni t/m 8 september) zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons gidsenteam te ondersteunen. Wij zoeken vrijwilligers die meer (willen) weten over kerkgebouwen en hun geschiedenis, daar graag over vertellen, die het leuk vinden in een team te werken, die een gastvrije instelling hebben en soms een mondje over de grens spreken.
Meer informatie en aanmelden via www.kerkenkijken.nl/gidsen.