St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

22 JULI  T/M  6 AUGUSTUS 2017

 

De aarde zit propvol met hemel
en elke struik staat in brand met God.
En alleen hij die het ziet trekt zijn schoenen uit;
de rest zit eromheen en plukt bramen.
Elisabeth Barrett Browning

PAROCHIEKRONIEK
Op 17 juli is in de leeftijd van 91 jaar overleden mevrouw Dina van de Bospoort-Bus.
Haar uitvaart heeft reeds plaatsgevonden. Mevrouw van de Bospoort woonde in de Bijnkershoek, voorheen Burgemeester Fockema Andreaelaan 18.

PAROCHIEAGENDA
za 22 juli
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Smits, cantor
zestiende zondag door het jaar
zo 23 juli
09.30 uur eucharistieviering: pastor Smits, cantorgroep
di 25 juli 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
vr 28 juli 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck
za 29 juli 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor De Wit, cantor
zeventiende zondag door het jaar
zo 30 juli
09.30 uur eucharistieviering: pastor De Wit, cantorgroep
di 01 aug 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
vr 04 aug 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pater Peters
za 05 aug 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor
achttiende zondag door het jaar
zo 06 aug
09.30 uur eucharistieviering: pastoor Oostendorp, cantorgroep

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Za 22 juli:
Joke de Bruin-de Haas; Dina van de Bospoort-Bus, die afgelopen week is overleden.
Zo 23 juli: jaargedachtenis van Jan Mulder en Ciel van Eysden; ouders Vierbergen-Oostveen; Piet Greve; Joke de Bruin-de Haas; Dina van de Bospoort-Bus, die afgelopen week is overleden.
Za 29 juli: jaargedachtenis Netty van der Sluijs-Herkes.
Zo 30 juli: jaargedachtenis Netty van der Sluijs-Herkes.
Za 05 aug: jaargedachtenis Leon Werz; Jan Philippen.
Zo 06 aug: jaargedachtenis Leon Werz; Henny Scherrenberg-van Impelen; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; pa en ma Van der Sluijs; Piet Greve; ouders Vierbergen-Oostveen; uit dankbaarheid.

COLLECTE
In het weekend van 8 en 9 juli bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 218,00.
In het weekend van 16 en 17 juli bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 227,15.
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte.
De opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap.
Wij danken u voor uw gaven.

MEDEDELINGENBLAD EN MARTINUS ACTUEEL
Vanaf het weekend van 8 en 9 juli verschijnt het mededelingenblad eens per twee weken.
Bent u met vakantie? Dan kunt u ons volgen op www.parochieutrechtoost.nl
Ook de Martinus Actueel verschijnt in de vakantieperiode eens per twee weken.

VAKANTIE PASTORES
In verband met vakantie is pastoor Huitink afwezig van 10 juli t/m 11 augustus;
pastor Martens is van 17 juli tot en met 7 augustus afwezig
en pastor Westerveld gaat met vakantie van 22 juli tot en met 14 augustus.

MARIATENTOONSTELLING IN HET CATHARIJNECONVENT
De tentoonstelling Maria blijft ruim 6 maanden open, t/m 20 augustus, om heel Maria-minnend Nederland de kans te geven haar te ontmoeten. Want ongeacht cultuur of religie, Maria is van alle tijden en van iedereen. Mooie en verrassende verbeeldingen van Maria in de kunst vertellen haar meer dan wonderlijke levensverhaal. Ga met Maria op een inspirerende reis door twee millennia, vol nieuwe kennis en inzichten over de meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw ter wereld. 
Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38. Entree € 12,50, MJK € 3,-.

KERKEN KIJKEN UTRECHT 2017
Deze zomer is de 35ste editie van Kerken Kijken Utrecht. Van 23 juni t/m 9 september zijn de deuren van elf binnenstadkerken voor het publiek geopend. Ruim tweehonderd vrijwillige gidsen staan klaar om mensen gratis rond te leiden. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. Per jaar trekt Kerken Kijken Utrecht ruim vijftigduizend bezoekers naar de binnenstad.
Onder de deelnemende kerken is ook de St. Catharinakathedraal.
Soms is een kerk dicht wegens huwelijks- of rouwdiensten. Ook concerten of besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden.

BEDEVAART NAAR KEVELAER , DONDERDAG 17 EN VRIJDAG 18 AUGUSTUS 2017
De Utrechtse bedevaart, voor jong en oud, sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als “Troosteres van de bedroefden”. En plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen. In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers.
Het gezamenlijk vertrek van de bussen is donderdag 17 augustus om omstreeks 8.00 uur. De kosten voor deze reis bedragen €  45,-- per persoon. Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer.
Evenals vorig jaar kunt u er ook voor kiezen om één dag mee te gaan. Donderdag 17 augustus vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer. De kosten voor de ééndaagse reis incl. diner en koffie op de heen- en terugreis bedragen € 55,-- per persoon.
Ook wordt er jaarlijks een fietsbedevaart georganiseerd. Dit jaar van 16 tot met 19 augustus 2017. Informatie via de secretaris. U kunt zich nog opgeven bij de secretaris van de Broederschap: mevrouw C.A.M. de Sain-Scholman, telefoon 030-6374128 of e-mail: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com,

SYRISCHE GEZINNEN
Ook voor de Syrische gezinnen is de vakantie begonnen. Dat wil zeggen zoeken naar een school waar je verder mag. Maar met hulp van verschillende parochianen komen ze er. Ze worden ondersteund met Nederlandse les, zodat ze wat achterstand kunnen inlopen. 
Met hulp van 2 parochianen hebben we 4 tweedehands fietsen kunnen kopen, iemand anders geeft fietsles zodat de kinderen ook veilig de weg op kunnen. De moeders zoeken daar nog wat ondersteuning in, dus als het iets voor u is??? Er is ook geld binnen gekomen om de families een leuke dag uit te bezorgen. Misschien is er ook nog iemand die een keer op bezoek wilt bij één van de gezinnen, Engels kunnen spreken is dan wel fijn. Er is behoefte aan omdat de families die achter gebleven zijn erg gemist worden. Het andere gezin zou nog wat praktische hulp kunnen gebruiken omdat de moeder i.v.m. een ernstig ziek kind aan huis gebonden is en er nog 2 kinderen zijn die zorg en aandacht nodig hebben. Namens de families, bedankt voor alles wat gedaan is, Jan en Marloes Uijtewaal.
Wilt u meer informatie over de te geven hulp, dan kunt u kunt mij bellen op 0681377368,
Marloes Uijtewaal.

 


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

8 JULI  T/M  23 JULI 2017

 

Wie veel reist, zal ervaren, dat hij het waarlijk interessante aan de mensen ook in zijn eigen straat had kunnen opmerken.
Godfried Bomans

PAROCHIEAGENDA
za 08 juli
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor
veertiende zondag door het jaar
zo 09 juli
09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, cantorgroep
di 11 juli 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
vr 14 juli 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck
za 15 juli 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp, cantor
vijftiende zondag door het jaar
zo 16 juli
09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, cantorgroep
di 18 juli 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
vr 21 juli 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck
za 22 juli 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Smits, cantor
zestiende zondag door het jaar
zo 23 juli
09.30 uur eucharistieviering: pastor Smits, cantorgroep

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 09 juli:
Loet Scherrenberg en zijn ouders; jaargedachtenis van Truus van Ginkel-Wiggelinhuysen.
Za 15 juli: jaargedachtenis Diny Peters.
Zo 16 juli: jaargedachtenis Diny Peters; Henny Scherrenberg-van Impelen.
Za 22 juli: Joke de Bruin-de Haas.
Zo 23 juli: Piet Greve; ouders Vierbergen-Oostveen; Joke de Bruin-de Haas.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 322,00.
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte.
De opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap.
Wij danken u voor uw gaven.

MEDEDELINGENBLAD
Vanaf het weekend van 8 en 9 juli verschijnt het mededelingenblad eens per twee weken.
Bent u met vakantie? Dan kunt u ons volgen op www.parochieutrechtoost.nl

OUDERENSOOS
Ook de ouderensoos houdt vakantie in de maanden juli en augustus. Dan kan er dus geen klaverjassen of rummicub gespeeld worden. Ook missen we dan de gezellige gesprekken, de koffie en de thee met altijd wel een traktatie er bij. Op 4 september staan we weer klaar om jullie te ontvangen. En …. wilt u een keer komen kijken, altijd welkom. Informatie bij Anneke Ruijsestein, tel. 030-2520131.

VAKANTIE PASTORES
In verband met vakantie is pastoor Huitink afwezig van 10 juli t/m 11 augustus;
pastor Martens is van 17 juli tot en met 7 augustus afwezig
en pastor Westerveld gaat met vakantie van 22 juli tot en met 14 augustus.

VAKANTIENUMMER MARTINUS MAGAZINE WORDT VERSPREID
Vanaf woensdag 5 juli ligt het juli en augustusnummer van Martinus Magazine klaar voor de bezorgers. Dit zal tevens het laatste nummer zijn dat van dit blad verschijnt. Vanaf september komt er een nieuw parochieblad dat gemaakt gaat worden voor alle geloofsgemeenschappen van de Salvator-, Ludgerus-, en Martinusparochie.
In de laatste MM staat de vakantie centraal en de bijzondere dingen die een aantal mensen in die tijd ondernemen. Pastoor Huitink kijkt vooruit naar de reis die hij voor het eerst gaat maken naar zijn geboorteland, Indonesië – en hij vertelt over het leven van zijn moeder die daarvandaan kwam. Redactielid Adeline Riesselmann maakte de extreme pelgrimage naar het Ierse Lough Derg en doet er verslag van. En Anton Kruft vertelt over de vele jaren dat hij met een groepje maten in de vakantie klusjeswerk deed in een Frans vrouwenklooster. En verder voor de laatste keer in deze vorm de pagina’s van de geloofsgemeenschappen, de column van Anne, Heilig ding, het vieringenoverzicht en alle andere rubrieken en nieuwtjes.

MARIATENTOONSTELLING IN HET CATHARIJNECONVENT
De tentoonstelling Maria blijft ruim 6 maanden open, t/m 20 augustus, om heel Maria-minnend Nederland de kans te geven haar te ontmoeten. Want ongeacht cultuur of religie, Maria is van alle tijden en van iedereen. Mooie en verrassende verbeeldingen van Maria in de kunst vertellen haar meer dan wonderlijke levensverhaal. Ga met Maria op een inspirerende reis door twee millennia, vol nieuwe kennis en inzichten over de meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw ter wereld. 
Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38. Entree € 12,50, MJK € 3,-.

INSPIRATIEBOEKJE MARIA
Een nieuw inspiratie boekje gewijd aan Maria, de moeder van Jezus. Gedachten, gedichten en verhalen van mensen over hun Maria. Zij is ook vandaag de dag nog een heilig voorbeeld en een toeverlaat voor mensen en staat bij velen in de belangstelling. In onze kerken is het boekje te koop (of via de intekenlijst) voor € 2,-. 

KERKEN KIJKEN UTRECHT 2017
Deze zomer is de 35ste editie van Kerken Kijken Utrecht. Van 23 juni t/m 9 september zijn de deuren van elf binnenstadkerken voor het publiek geopend. Ruim tweehonderd vrijwillige gidsen staan klaar om mensen gratis rond te leiden. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. Per jaar trekt Kerken Kijken Utrecht ruim vijftigduizend bezoekers naar de binnenstad.
Onder de deelnemende kerken is ook de St. Catharinakathedraal.
Soms is een kerk dicht wegens huwelijks- of rouwdiensten. Ook concerten of besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden.

BEDEVAART NAAR KEVELAER , DONDERDAG 17 EN VRIJDAG 18 AUGUSTUS 2017
De Utrechtse bedevaart, voor jong en oud, sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als “Troosteres van de bedroefden”. En plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen.
In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers. Het gezamenlijk vertrek van de bussen is donderdag 17 augustus om omstreeks 8.00 uur. De kosten voor deze reis bedragen €  45,-- per persoon. Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer.
Evenals vorig jaar kunt u er ook voor kiezen om één dag mee te gaan. Donderdag 17 augustus vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer. De kosten voor de ééndaagse reis incl. diner en koffie op de heen- en terugreis bedragen € 55,-- per persoon.
Ook wordt er jaarlijks een fietsbedevaart georganiseerd. Dit jaar van 16 tot met 19 augustus 2017. Informatie via de secretaris. U kunt zich nog opgeven bij de secretaris van de Broederschap: mevrouw C.A.M. de Sain-Scholman, telefoon 030-6374128 of e-mail: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com, zie ook www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl

 


 

St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
mededelingen rondom de koepel

WEEK VAN 1 JULI  T/M  9 JULI 2017

 

TIJD VOL LEVEN
Het is zomer, dat betekent voor velen vakantie. De school en het werk houdt even op. Er is tijd om van de zon te genieten en om van elkaar te genieten. Velen gaan er op uit om even uit de sleur te komen. Anderen blijven thuis, klussen of in de tuin zitten.
Vandaag worden we op weg gestuurd met de vraag waar het eigenlijk om gaat. Gaat ons leven om steeds maar doorgaan, verdienen en ons eigen ideaal nastreven? Of heeft het ideaal van Gods Koninkrijk een plaats in ons leven?
Een mooie vraag om de zomer mee in te gaan: Waar zijn we in ons leven eigenlijk mee bezig en hoe kunnen we nog meer liefde uitstralen bij alles wat we doen? Ik wens u een prachtige zomer met God aan uw zijde. 
Sander Funcke – pastoraatgroep

PAROCHIEKRONIEK
Op 23 juni is in de leeftijd van 97 jaar overleden mevrouw Corrie Terlingen-van Arem.
Haar uitvaart heeft reeds plaatsgevonden. Mevrouw Terlingen woonde Lodewijk Napoleonplantsoen 52.

Op donderdag 28 juni is in de leeftijd van 90 jaar overleden pater Louk Velthuyse sj. Pater Velthuyse woonde en werkte van 1974 tot 1980 in de Aloysiusparochie. Zijn uitvaart vindt plaats dinsdag 4 juli om 11.00 uur in de Sacramentskerk, Heyendaalseweg 300 in Nijmegen. Aansluitend is de begrafenis op de Begraafplaats Jonkerbos, Winkelsteegseweg 78, Nijmegen. Voorafgaand aan de viering is er gelegenheid om afscheid te nemen vanaf 10.00 uur in de kapel van Aqua Viva aan de Heyendaalseweg 290, Nijmegen.

PAROCHIEAGENDA
za 01 juli
18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Smits, cantor
dertiende zondag door het jaar
zo 02 juli
09.30 uur slotviering: eucharistieviering: pastor Smits, gemengd koor en Mixtuur
ma 03 juli 10.00 uur eucharistieviering kerkhofkapel: pastor De Wit
di 04 juli 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
do 06 juli 13.30 uur pastoraal team Utrecht stad
vr 07 juli 10.00 uur woord en communieviering Antoniuskapel: Hélène Leijendekkers
za 08 juli 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor
veertiende zondag door het jaar
zo 09 juli
09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, cantorgroep

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Za 01 juli:
Jan Philippen.
Zo 02 juli: Henny Scherrenberg-van Impelen; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; pa en ma Van der Sluijs; Marieke Kos.
Zo 09 juli: Loet Scherrenberg en zijn ouders.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 247,90.
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte.
De opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap. Wij danken u voor uw gaven.

ZONDAG 2 JULI: SLOTVIERING
Op zondag 2 juli sluiten we ons actieve parochieseizoen af met de 'slotviering' en aansluitend koffie.
U bent van harte welkom om dit mee te vieren. De vieringen in de zomerperiode gaan uiteraard gewoon door, want zoals iemand ooit zo mooi zei: God heeft ook geen vakantie, maar de koren hebben die zomerweken vrij om hun stembanden wat rust te geven, zodat ze in het nieuwe seizoen onze vieringen weer meerstemmig kunnen opluisteren.

MEDEDELINGENBLAD
Vanaf het weekend van 8 en 9 juli verschijnt het mededelingenblad eens per twee weken.
Bent u met vakantie? Dan kunt u ons volgen op www.parochieutrechtoost.nl

OUDERENSOOS
Ook de ouderensoos houdt vakantie in de maanden juli en augustus. Dan kan er dus geen klaverjassen of rummicub gespeeld worden. Ook missen we dan de gezellige gesprekken, de koffie en de thee met altijd wel een traktatie er bij. Op 4 september staan we weer klaar om jullie te ontvangen. En …. wilt u een keer komen kijken, altijd welkom. Informatie bij Anneke Ruijsestein, tel. 030-2520131.

VAKANTIE PASTORES
In verband met vakantie is pastoor Huitink afwezig van 10 juli t/m 11 augustus.

INSPIRATIEBOEKJE MARIA
Een nieuw inspiratie boekje gewijd aan Maria, de moeder van Jezus. Gedachten, gedichten en verhalen van mensen over hun Maria. Zij is ook vandaag de dag nog een heilig voorbeeld en een toeverlaat voor mensen en staat bij velen in de belangstelling. In onze kerken is het boekje te koop (of via de intekenlijst) voor € 2,-. 

KERKEN KIJKEN UTRECHT 2017
Deze zomer is de 35ste editie van Kerken Kijken Utrecht. Van 23 juni t/m 9 september zijn de deuren van elf binnenstadskerken voor het publiek geopend. Ruim tweehonderd vrijwillige gidsen staan klaar om mensen gratis rond te leiden. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. Per jaar trekt Kerken Kijken Utrecht ruim vijftigduizend bezoekers naar de binnenstad.
Onder de deelnemende kerken is ook de St. Catharinakathedraal.
Soms is een kerk dicht wegens huwelijks- of rouwdiensten. Ook concerten of besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden.

BEDEVAART NAAR KEVELAER , DONDERDAG 17 EN VRIJDAG 18 AUGUSTUS 2017
De Utrechtse bedevaart, voor jong en oud, sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als “Troosteres van de bedroefden”. En plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen.
In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers. Het gezamenlijk vertrek van de bussen is donderdag 17 augustus om omstreeks 8.00 uur. De kosten voor deze reis bedragen €  45,-- per persoon. Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer.
Evenals vorig jaar kunt u er ook voor kiezen om één dag mee te gaan. Donderdag 17 augustus vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer. De kosten voor de ééndaagse reis incl. diner en koffie op de heen- en terugreis bedragen € 55,-- per persoon.
Ook wordt er jaarlijks een fietsbedevaart georganiseerd. Dit jaar van 16 tot met 19 augustus 2017. Informatie via de secretaris. U kunt zich nog opgeven bij de secretaris van de Broederschap: mevrouw C.A.M. de Sain-Scholman, telefoon 030-6374128 of e-mail: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com, zie ook www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl