De kruisweg

 

De kruiswegstaties in de kerk zijn in Jugenstil uitgevoerd, naar een ontwerp van W. Wiegmans. De muurvlakken zijn een centimeter diep uitgehakt. Daarna zijn de holtes met een speciale specie opgevuld en met metaalverf bestreken. Hierop zijn met waterverf de schilderingen aangebracht. Het maken van iedere statie nam twee maanden tijd in beslag. Het kruis op iedere statie is groen geschilderd als teken van hoop.

Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld

Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Derde statie: Jezus valt ten eersten male onder het kruis

Vierde statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Vijfde statie: Simon helpt Jezus zijn kruis dragen

Zesde statie: Monica reinigt Jezus gelaat

Zevende statie: Jezus valt ten tweede male onder het kruis

Achtste statie: Jezus ontmoet de wenende vrouwen

Negende statie: Jezus valt ten derde male onder het kruis

Tiende statie: Jezus wordt van zijn bovenkleren ontdaan

Elfde statie: Jezus wordt gekruisigd

Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis

Dertiende statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen.

Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd