Het  parochiebestuur

De kerkgemeenschap Utrecht-Oost maakt sinds februari 2010 deel uit van de Sint Martinusparochie. Deze nieuwe parochie is ontstaan door fusie van 5 ŽoudeŽ parochies, te weten Utrecht-Oost, Paulus, Johannes/Bernardus, Gertrudis en Wederkomst des Heren. Het parochiebestuur zorgt voor het  bestuur van de parochie en is verantwoordelijk voor de vaststelling van het pastorale, personele, materiele en financiele beleid, en is als volgt samengesteld:  

Voorzitter: Ton Huitink,  pastoor
Vicevoorzitter: Louis van Daalen
Secretaris: Frans Joosten 
Penningmeester:  Bas Janssen.
Bestuurslid Bouwzaken: vacature
Lid: Riet Blom

Het bestuur van de Martinusparochie vormt een personele unie met de besturen van de Sint-Ludgerus en de Salvatorparochies.

 

Naast het parochiebestuur van de Sint-Martinus parochie zijn er per kerkcentrum locatieraden die de dagelijkse gang van zaken in het betreffende kerkcentrum behartigen. Voor de locatie van de Aloysiuskerk (Utrecht-Oost) zijn dit:

  Frans Ruijsestein Axel Niemeijer