Het  parochiebestuur

De kerkgemeenschap Utrecht-Oost maakt sinds februari 2010 deel uit van de Sint Martinusparochie. Deze nieuwe parochie is ontstaan door fusie van 5 ŽoudeŽ parochies, te weten Utrecht-Oost, Paulus, Johannes/Bernardus, Gertrudis en Wederkomst des Heren. Het parochiebestuur zorgt voor het  bestuur van de parochie en is verantwoordelijk voor de vaststelling van het pastorale, personele, materiele en financiele beleid, en is als volgt samengesteld:  

 

Voorzitter: T. Huitink,  pastoor
Vicevoorzitter: vacant
Secretaris: F.L. Joosten 
Penningmeester:  Mr. drs. S. Janssen, R.A.
Bestuurslid Bouwzaken: dhr. J. Eijrond
Bestuurslid Personeelszaken: vacant 
Bestuurslid Algemene zaken: mevr. C.A.M. van den Heuvel
Bestuurslid communicatie: vacature

 

Naast het parochiebestuur van de SintMartinus parochie zijn er per kerkcentrum locatieraden die de dagelijkse gang van zaken in het betreffende kerkcentrum behartigen. Voor de locatie van de Aloysiuskerk (Utrecht-Oost) zijn dit:

  Frans Ruijsestein Axel Niemeijer