Adressen en vieringen

Kerkgebouw

 

Ons liturgisch centrum is de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan 2 te Utrecht. In het weekeind zijn hier vieringen op zaterdag om 18.00 uur en op zondag om 9.30 uur.  Zie onder liturgieagenda voor details.

Locatiesecretariaat

Het locatiesecretariaat is op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt ons dan telefonisch bereiken op 030-2515775. U kunt tijdens deze openingsuren natuurlijk ook langskomen op het Pastoraal Centrum. (op woensdag is het secretariaat dus gesloten).

Post- en bezoekadres:
Adriaen van Ostadelaan 4  -  3583 AJ Utrecht  -  telefoon: 030 - 251 57 75
e-mailadres:

Bankrekening voor kerkbalans: NL 09 INGB 0002 1100 93 t.n.v. St Martinusparochie loc Aloysius
Bankrekening voor overige betalingen: NL 47 RABO 0123 2463 42 t.n.v. St. Martinus

Antoniuskapel

Tussen de ingangen van kerk en Pastoraal Centrum vindt u de Antoniuskapel.
Op werkdagen vindt hier om 8.00 uur een viering plaats. En  op dinsdag en vrijdag ook om 10.00 uur.

Mededelingenblad

Raadpleeg ook het wekelijkse mededelingenblad voor eventuele afwijkingen in de ´vaste´ vieringen.

Parochieblad

TUSSENTIJDS, Magazine voor katholiek Utrecht is het parochieblad voor alle geloofsgemeenschappen van de Sint-Martinus-, de Sint-Ludgerus- en de Salvatorparochie. Het verschijnt ca. 10 keer per jaar.  Het blad wordt gratis bezorgd bij onze parochianen. Mocht u het niet ontvangen en er toch prijs op stellen, geef dat dan op aan het parochiesecretariaat (adres zie boven). Geïnteresseerden buiten onze parochiegrenzen kunnen een postabonnement aanvragen (kosten ca  € 25,00 per jaar binnen Nederland). Op de webpagina https://katholiekutrecht.nl/over-ons/parochieblad/ staat een link naar de digitale verise.

.